| Avtor:

Povprečne mesečne plače prvega četrtletja 2012

Statistični urad Republike Slovenije je objavil končne podatke povprečnih mesečnih plač oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah. V prvem četrtletju leta 2012 je povprečna mesečna bruto plača znašala 897,55 evrov. Kar je za 2,1 odstotka več kot v prvem četrtletju leta 2011. Povprečna mesečna neto plača pa je bila v prvem četrtletju tega leta 632,49 evrov, kar je za 0,2 odstotka več kot v predhodnem četrtletju.

Najvišje povprečne mesečne bruto plače imajo osebe zaposlene v zdravstvenih in socialno-varstvenih dejavnostih. Tu plače znašajo 1.262,21 evrov. Najnižje povprečne mesečne bruto plače pa so na področjih kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih, kjer znašajo 639,66 evrov.

V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta se je povprečna mesečna bruto plača najbolj zvišala v predelovalnih dejavnostih, in sicer za 3,4 odstotkov ter na področju trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, kjer je bila višja za 3,1 odstotkov. Najbolj se je znižala na področju poslovanja z nepremičninami, in sicer za 8,6 odstotkov in na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Na teh področjih se je znižala za 2,0 odstotka.

Najvišja povprečna mesečna bruto plača prvega četrtletja leta 2012 je bila v januarju. Takrat je znašala 899,13 evrov. Februarja se je znižala za 4,55 evrov, marca pa je bila 0,21 evrov nižja od januarske povprečne bruto mesečne plače.

VIR: Statistični urad Republike Slovenije