| Avtor:

Pravilna kurjava pripomore k čistejšemu zraku

 

Ljubljana – Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je potekala novinarska konferenca o  pomenu pravilnega kurjenja in kurilnih naprav in o pravilni pripravi drv, kar pripomore k zmanjšanju škodljiv emisij PM10 v zunanjem zraku. Pa tudi o vplivih PM10 na človekovo zdravje in o koncentraciji delcev in številu preseganj mejne dnevne koncentracije PM10 v Sloveniji.

Trdni delec PM je izraz za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju. PM10 pa so delci s povprečnim premerom do deset mikronov v zunanjem zraku.

Vir: deloindom.si

Pozimi so koncentracije teh delcev višje kot običajno. To pa zaradi kurišč in vremenskih razmer. Velike emisije delcev PM10 nastajajo pri zgorevanju lesne biomase v zastarelih kurilnih napravah, so pa tudi posledica nepravilnega posluževanja kurilnih naprav in premalo suhih drv. Ker se vse več ljudi ogreva z drvmi, je ogrevanje z lesno biomaso problematično z vidika obremenjevanja okolja in škodljivih vplivov na zdravje ljudi. To pa predvsem zaradi kurjenja vlažnega lesa, neprimerno vzdrževanih dimnikov in uporabe zastarelih kurilnih naprav.

Leta 2011 je bilo dovoljeno število preseganj preseženo na skoraj vseh merilnih mestih. Izvzeta je le Primorska in pa območja, oddaljena od virov emisij. Stanje se je v letu 2012 izboljšalo, k čemur so pripomogle predvsem vremenske razmere.