| Avtor:

Praznovanje materinskega dne

Materinski dan v Sloveniji kot edini praznujemo 25. marca. Obeleževati smo ga začeli po osamosvojitvi. Leta 2011 je bilo v Sloveniji 663.127 mater in vsaka je v povprečju rodila dva otroka. V povprečju so bile matere leta 2011 stare 54,8 leta.

Vir: politikis.si

Leta 2011 je bilo največ mater, ki so rodile po dva otroka, in sicer 53 %. 15 % jih je rodilo po tri otroke, 6 % mater pa po štiri otroke ali več. Največ mater je bilo v družinah, v kateri je bil vsaj en otrok mlajši od 15 let. V takih družinah se je do prvega januarja 2011 rodilo 345.000 otrok oziroma vsaka mama je v povprečju rodila 1,91 otroka. Kar pa je sicer manj od povprečja, ki znaša 2,03.

Slovenija je bila leta 2011 med državami članicami Evropske unije na petem mestu glede na zaposlenost mater, ki živijo v družini z enim otrokom, kažejo podatki Eurostata. Pred njo so bile Danska, Avstrija, Finska in Švedska.

Pred petdesetimi leti so matere skupaj rodile 30.000 otrok. Ko so prvič postale matere so imele v povprečju 24,4 let. Večina pa jih je imela srednješolsko izobrazbo. Pred 25 leti se je zadnjič rodilo več kot 25.000 otrok, matere pa so bile v povprečju stare 23,5 let. Leta 2011 pa so ženske v povprečju prvič rodile z 28,8 leti. Največ mater je takrat imelo srednješolsko izobrazbo, 40 % pa višjo ali visokošolsko.

Vir: Statistični urad RS