| Avtor:

Predavanje o ekološkem sadjarstvu in prikaz zimske rezi sadnega drevja

OTOVCI – Okrog 50 članov sadjarskega društva Pomurja se je v soboto, 9. februarja 2013, zbralo na turistični kmetiji Smodiš v Otovcih, da bi prisluhnili predavanju gospoda Mirana Toriča s KGZS Murska Sobota na temo »Varstvo sadovnjakov pred boleznimi in škodljivci v ekološki pridelavi« in prikazu zimske rezi sadnega drevja. Možno si je bilo tudi ogledati razstavo srednješolcev z Biotehniške šole Rakičan, ki so predstavili pletene košare, ptičje hišice in krmilnice, brezove metle in druge rokodelske izdelke.

Predavanje o ekološkem sadjarstvu in prikaz zimske rezi sadnega drevjaVsi manjši sadjarji, predvsem tisti, ki pridelujejo sadje za domačo porabo, bi se naj ukvarjati s pridelavo na sonaraven način. To se pravi, da ne bi uporabljali lahkotopnih mineralnih gnojil (NPK, KAN, Urea …), herbicidov in kemično sintetičnih sredstev. Obenem bi se morali zavedati, da se v okolici doma lahko najde marsikateri pripravki in plenilci za zatiranje plevelov, bolezni in škodljivcev (kis, orehovo listje, ogenj, razni zeliščni pripravki, pika polonice, ose najezdnice, plenilske pršice, rastlinska olja …). Predavatelj je poudaril, da je treba za določeno lego posaditi tisto vrsto ali sorto drevesa, ki ji takšna lega najbolj ustreza. Za večletne nasade je treba skrbno obdelati in pognojiti tla z organskimi gnojili.

Ekološki nasadi morajo biti redkejši, vitalnejši, drevesa pa morajo imeti prezračeno krošnjo, saj če krošnja ni prezračena, je večja verjetnost, da se bo zadrževala vlaga, s tem pa tudi bolezni. V ekološkem pridelovanju sadja bi se morali posluževati več metodam hkrati; tehnološkim, biološkim, biotehničnim, fizikalnim in kemičnim metodam.

Že pred začetkom sajenja je treba upoštevati tehnološka načela. Treba je pravilno izbrati teren oz. rastišče, ga skrbno obdelati, posaditi primerno sadno vrsto oz. sorto, pravilno pognojiti, ob ustreznem času saditi in mehanično zatirati plevel. Paziti je treba na kolobar. Če ne naredimo kolobarja, se pravi, da posadimo sadno drevo na isto mesto kot je rastla ista vrsta sadnega drevesa, bo to drevo hiralo, saj ostanki korenin prejšnjega drevesa izločajo snov, ki preprečuje razrast korenin posajenega drevesa.

Predavanje o ekološkem sadjarstvu in prikaz zimske rezi sadnega drevja

Rez vrha

Pri bioloških metodah se moramo posluževati varovanju že navzočih koristnih živali, vnašati plenilce in zajedavce, ki uničujejo škodljivce. To je praktično uporabno predvsem v velikih nasadih. Zadnje čase se dosti uporabljajo mikroorganizmi, predvsem ogorčice in BT bakterije.

V manjših sadovnjakih so primernejše biotehnične metode. Poznamo razne feromonske in hormonske vabe, ki zbegajo samce, da ne najdejo samičk, s tem pa preprečimo razmnoževanje škodljivca. Uporabljajo se tudi razne lepljive vabe, odvračala, optični in zvočni dražljaji (klopotec) za odganjanje ptic itd..

Pred škodljivci se lahko zaščitimo s pomočjo mrež, s katerimi zagradimo celotno površino sadovnjaka in s tem preprečimo, da bi škodljivec na lahek način vstopil v nasad.

Vendar se tudi pri ekološkem sadjarstvu ljudje obračajo h kemičnim metodam. Uporabljajo razna dovoljena sredstva za varstvo rastlin, ki so lahko doma pripravljena ali se dobijo kupiti. Ta sredstva so predvsem izvlečki določenih rastlin, alg in pripravki na podlagi žvepla in bakra.

Ob koncu predavanja je predavatelj omenil še nekatere bolezni in škodljivce, ki najbolj ogrožajo ekološke nasade. To so jablanov škrlup, jablanova pepelovka, gniloba, mušja pegavost oz. sajavost, jabolčni zavijač, brstni sukači in zavijači sadne lupine, krvava, mokasta in zelena uš, rdeča sadna pršica, jabolčna grizlica, ameriški kap itd..

Predavanje o ekološkem sadjarstvu in prikaz zimske rezi sadnega drevja

Obrezana zgornja tretjina debla

Po koncu predavanja so se udeleženci odpravili v sadovnjak, kjer je gospod Torič pokazal več načinov zimske rezi in na kaj je potrebno paziti, ko režejo sadna drevesa. Bujna drevesa se morajo obrezati manj, saj imajo večjo kapaciteto korenin in lahko črpajo več hranilnih snovi. Pri šibkejših drevesih je obratno – treba pospešiti rast z močnejšo rezjo. Poudaril je, da moramo sadna drevesa rezati večkrat letno, sploh bujnejša drevesa, pri katerih bi naj rez opravili celo po cvetenju in s tem vplivali na njeno bujnost, obenem pa bi videli, kje se bo naredil plod. Omenil je še poletno rez v avgustu, jesensko rez po obiranju in rez v juniju.

Ob koncu naj še omenim, da so sadna drevesa cepljena na različne podlage. Za manjše vrtove so primerna šibkejša sadna drevesa. Jablane naj so cepljene na podlago M27 ali M9, hruške pa na kutino MA, medtem ko v večjih vrtovih lahko sadimo bujnejše jablane, cepljene na MM106 ali na sejanec, hruške pa na sejanec.

Prihaja čas, ko bomo lahko drevesa tudi cepili. Sedaj je pravi čas, da si naredimo cepiče in jih shranimo v hladen prostor. Paziti je treba, da se ti ne izsušijo, najbolje je, da jih zakopljemo v pesek ali v mivko. Cepljenje je najbolj idealno v aprilu, ko se že pretakajo sokovi iz korenin proti vrhu.

Prispevek in foto: Robi Gjergjek

no images were found