| Avtor:

Prejetje evropske pomoči v hrani

Slovenija je konec junija in v začetku julija prejela prvi del pošiljk živil iz evropskega ukrepa pomoči v hrani, v skupni vrednosti nekaj čez 2,5 milijonov evrov. Letos bo tako v Sloveniji razdeljenih okoli 4.400 ton hrane. Zaloge Evropske unije vsebujejo žito, posneto mleko v prahu, maslo in sladkor.

Izvedba ukrepa je skupni projekt Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Slednje je izdalo tudi merila za najbolj ogrožene osebe, ki so upravičene do te pomoči v hrani.

Živila razdeljujeta humanitarni organizaciji Rdeči križ in Slovenska karitas na več kot 300 razdelilnih mestih. Slovenija je pri tem ukrepu prvič sodelovala leta 2006. V letu 2012 pa je bilo na pomoč v hrani prijavljenih 20 držav članic Evropske unije. Slovenija se je za izvajanje ukrepa v letu 2013 že prijavila. Prav tako pa je ena izmed dvanajstih članic EU, ki so se v skupni deklaraciji zavzele za ohranitev ukrepa v naslednjem finančnem obdobju, in sicer od leta 2014 do leta 2020.

Vir:http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/6950/1ac0679afdcfac597e9cbf344a88dfbc/