| Avtor:

Preprečevanje davčnih goljufij in utaj

Ljubljana – Vlada Republike Slovenije je včeraj sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. S spremembami  želijo zagotoviti pravilno odmero davkov in preprečiti davčne goljufije in utaje. Mesečno pa bo objavljen tudi seznam davčnih zavezancev z davčnim dolgom.

Foto: D. Š.

Nova direktiva je bila sprejeta zaradi mobilnosti davčnih zavezancev, internacionalizacije finančnih elementov in števila čezmejnih transakcij. Zaradi težav pri pravilni odmeri davkov imajo članice Evropske unije težave, ki vplivajo na delovanje sistemov obdavčevanja, to pa spodbuja davčne goljufije in utaje.

Edini način za zagotovitev pravilne odmere davkov in s tem preprečevanje goljufij in utaj vidijo v okrepljenem upravnem sodelovanju na področju davkov. To upravno sodelovanje pa pomeni izmenjavo podatkov na zaprosilo, prisotnost v davčni uradih, sočasni davčni nadzor, vročitev dokumentov.

Tako Davčna uprava RS kot Carinska uprava RS bosta vsak mesec objavljali poimenski seznam davčnih zavezancev, katerih davčni dolg je višji od 5000 evrov. Vendar le v primeru, da zavezanec dajatve dolguje vsaj 90 dni. Zavezance, ki davka zaradi utemeljenih razlogov ne morejo plačati, ne bodo obravnavali kot dolžnike. Na seznamu pa se bodo znašli tudi davčni zavezanci, ki davčnemu organu ne bodo predlagali razkritja obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače za predpretekli mesec, in to do 25. dne v mesecu.

VIR: Ministrstvo za finance