| Avtor:

Prešernov dan

Kot narod smo Slovenci prepričani, da smo se ohranili zaradi svoje kulturne zavesti, ki jo sestavljata slovenski jezik in iz njega oblikovana nacionalna književnost. Da bi lahko tako kot na primer Nemci in drugi napredni evropski narodi 19. stoletja izražali svoj pogled na svet na visokem duhovnem in literarnem nivoju, smo morali jezik ustrezno razviti oz. posodobiti. To nalogo je prvovrstno izpeljal slovenski romantični pesnik, po poklicu pravnik, Dr. France Prešeren. Slovenci smo se odločili, da na dan njegove smrti, to je 8. februar, praznujemo svoj osrednji kulturni in državni praznik.

Slovenski minister za kulturo dr. Uroš Grilc je v svoji današnji poslanici ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, povedal, da je slovenska kulturna politika odgovorna za pogoje, v katerih lahko kultura uspeva. Ravno v kulturno vzpodbudnem okolju pa naj bi slovenski šolar razumel — in ne samo slepo ponavljal za učitelji — zakaj je ravno France Prešeren največji slovenski pesnik. Minister pravi, da je treba kulturo ljudstvu približevati, saj je kultura nekaj, kar je potrebno začutiti, da bi jo lahko razumeli.

Foto: Culture.si

Foto: Culture.si

Je tako tudi takrat, ko se ozremo po kulturni slovenski grudi? Zdi se, da vsak Slovenec ve, kje sta kulturna skrb in z njo finančna podpora največja. Pri robovih naše dežele, torej tudi na Goričkem, se kulturo podpira znatno manj kot v našem glavnem mestu. Pa tudi prej omenjeni šolar je tukaj veliko bolj zapostavljen, saj mu lokalno okolje težko nudi primerljive pogoje s šolarjem iz Ljubljane. Na koncu pa ostaja neodgovorjeno vprašanje, kateri od njiju je bliže razumevanju slovenske kulture in identitete. Tukaj se ponujajo nova politična vprašanja o nacionalni vzgoji in kulturi, ki pa v obeleževanje kulturnega praznika vendarle ne spadajo.

Strpni in kulturni si razjasnimo srce in oko, naj bo z dobro besedo ali z vincem. Le tako bomo, po Prešernovem predlogu, utopili vse skrbi in vzbudili up za našo skupno prihodnost. Ali bomo izbrali prvo ali drugo pot, pa je odvisno od vseh nas.