| Avtor:

Problematika rejskih programov

Ljubljana  – Svet za živinorejo se je v soboto, 19. oktobra, sestal na tretji seji, na kateri so obravnavali problematiko rejskih programov v prašičereji in pri kuncih. Na dnevnem redu pa je bilo tudi delo javnih služb.

vir: www.mko.gov.si

Ker se bodo proračunski izdatki leta 2013 znižali, bodo rejske in druge organizacije v živinoreji prejele manj sredstev.  Svet za živinorejo je zato predlagal oblikovanje strokovne delovne skupine. Ta naj bi pripravila nov institucionalni razvojni koncept, kako naj javne službe delujejo v prihodnje z zmanjšanimi sredstvi.

Obe panogi sta v finančnih težavah, predvsem zaradi zniževanja in nihanja cen na trgu ter zaradi širitve gospodarskih bolezni.  Težave so privedle do opustitve rej plemenskih živali v obsegu, zato se je njihovo število zmanjšalo pod minimum, ki ga rejski programi določajo. Stanje pri reji kuncev se je izboljšalo, drugače pa je pri prašičereji. Zato je pri tej panogi potrebno spremeniti rejski program. Največji upad na področju prašičereje je nastal zaradi izpada 5.000 plemenskih živali na farmi Nemščak.