| Avtor:

Promocijsko gradivo o rotundi dopolnili še z didaktičnimi pripomočki

TIC Moravske Toplice je v okviru projekta s področja kulturne dediščine z naslovom Popularizacija selanske romanske rotunde (s posebnim ozirom na mlajšo populacijo), finančno sta ga podprla Ministrstvo za kulturo in Občina Moravske Toplice, pripravil dogodek s predstavitvijo novonastalega učnega gradiva, ki bo v 4 jezikih služil tudi v promocijske namene.

JPR KD_2016 (1)TIC Moravske Toplice je kot nosilec projekta v slovenskem, angleškem, nemškem in madžarskem jeziku izdal avdio vodnik po rotundi, delovni zvezek, sestavljanko puzzle, igro s kartami spomin ter priložnostno organiziral aktivnosti: ogled rotunde v Selu z avdio vodnikom, delavnico “Z igro do boljše prepoznavnosti selanske romanske rotunde” v izvedbi Pomurskega muzeja Murska Sobota ter delavnico “Kako s socialnimi omrežji populariziramo kulturno dediščino” v izvedbi Društva za Združene narode za Slovenijo.

Namen projekta je kakovostna promocija selanske rotunde skozi igro, ki cilja na dvig kakovosti posredovanja in sprejemanja informacij s področja nepremične kulturne dediščine med mladimi.

V tem oziru je TIC M. Toplice na začetku projekta k sodelovanju povabil Tadejo Andrejek iz Pomurskega muzeja Murska Sobota, ki je pripravila osnutek umetnostnozgodovinskega besedila za didaktično gradivo, prilagojeno mlajši generaciji. Na podlagi tega je TIC Moravske Toplice lahko svojo idejo o didaktičnih pripomočkih kot so puzzle, karte in delovni zvezek razvil konkretneje ter k sodelovanju povabil še oblikovalca in ilustratorja Petra Orbana, ki je tekstu vdahnil ilustrativno in igrivo zunanjo podobo. Fotografije o rotundi je v okviru Pomurskega muzeja Murska Sobota pripravil Tomislav Vrečič.

Z igro spomin oziroma s 16 pari kart so izpostavljene fotografije fresk oz. gotskega stenskega slikarstva. V delovnem zvezku je na 16 straneh skozi igriva navodila viteza templjarja predstavljena rotunda nasploh v lokalnem in evropskem umetnostnozgodovinskem oziru. Ker kljub na videz lahkotnim nalogam, gre za zahtevne naloge, so na koncu delovnega zvezka dodane rešitve nalog.

JPR KD_2016 (4)Da bi pridobili publiko, kateri je projekt tudi namenjen, je TIC Moravske Toplice na Osnovni šoli Fokovci v obliki delavnice “Z igro do boljše prepoznavnosti romanske rotunde” v izvedbi Tadeje Andrejek predstavil novonastalo gradivo skupinam učencev OŠ Fokovci in DOŠ Prosenjakovci, pa tudi učiteljem na Osnovni šoli Bogojina, ki bodo didaktično gradivo predstavili svojim učencem.

Ker v usihanju zanimanja za kulturno dediščino mladi nikakor ne smejo ostati brezbrižni, je TIC Moravske Toplice na Osnovni šoli Fokovci, ki je rotundi najbližja, priredil še drugo delavnico “Kako s socialnimi omrežji populariziramo kulturno dediščino”. Delavnico je izvedel Boštjan Jerman iz Društva za Združene narode za Slovenijo.

Z novonastalim avdio vodnikom v 4 jezikih (slovenski, nemški, angleški, madžarski), ki je trajnejši in nepogrešljiv ter predvsem enakovreden vir informiranja v vseh tujih jezikih, prilagojen za več različnih generacij, je TIC tokrat priredil še ogled rotunde z avdio vodnikom. Besedilo za avdio vodnik je prispevala Tamara Andrejek iz Pomurskega muzeja Murska Sobota.

Naj na koncu izpostavimo ključno, da je pričujoči projekt nadgradnja treh že izvedenih projektov na temo popularizacije sakralnih umetnostnih spomenikov v Občini Moravske Toplice, ki jih je podprlo Ministrstvo za kulturo.

Vir in foto: TIC Moravske Toplice

no images were found