| Avtor:

Ptičariada na Goričkem

Na prelepo soboto, 6. oktobra, je na območju Krajinskega parka Goričko pomurska sekcija DOPPS-a priredila četrto ptičariado. To je tekmovalno-družaben dogodek članov DOPPS-a (društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije) in drugih ljubiteljev ptic, pri katerem je cilj, da se v enem dnevu popiše čim večje število vrst ptic. Tekmovanje je potekalo od četrte ure zjutraj do druge ure popoldan.

Zmagovalna ekipa

Tako se je deset ekip iz celotne Slovenije, skupaj 37 tekmovalcev, že v zgodnjih jutranjih urah odpravilo na popis vrst. Med njimi je bilo veliko mladih. Ekipe so se pomerile v dveh kategorijah. Prva je, da opazijo in popišejo čim več vrst, druga pa, da fotografirajo čim več vrst ptic na območju Goričkega. Edina omejitev je bila, da so morali biti tekmovalci v ekipi zmeraj na pogovorni razdalji.

Tako smo tekmovalci preiskali dobesedno vsak kotiček Goričkega in popisali veliko število vrst. Izmučeni in z novimi spoznanji smo se vračali s terena okrog druge ure popoldan na največji grad v Sloveniji, kjer nas je čakalo druženje ob jedači in pijači ter podelitev nagrad. Za zmagovalce je bila predvidena rumena majica vodilnih.

Siva gos

Skupno je bilo zabeleženih rekordnih 106 vrst ptic, med katerimi je zmagovalna ekipa RuKaBoTo popisala rekordnih 89 vrst, oboje je tudi rekord ptičariad do zdaj. Druga je bila ekipa Okosokolo TIM s 78 vrstami, tretja pa Štajerski črveki s 77 vrstami. Zabeležene in popisane so bile naslednje vrste: bela pastirica, brglez, brinovka, carar, cikovt, čižek, čopasta sinica, čopasti ponirek, čopasti škrjanec, črna vrana, črna žolna, črnoglavka, čuk, dlesk, dolgoprsti plezalček, dolgorepa raca, dolgorepka, domači golob, domači vrabec, drevesna cipa, fazan, golob duplar, grivar, grilček, hribski škrjanec, kalin, kanja, kavka,

Ptičarji

kmečka lastovka, konopnica, kos, kostanjevka, kragulj, kratkoprsti plezalček, kreheljc, krivokljun, krokar, labod grbec, lesna sova, liska, lišček, mala cipa, mala uharica, mali detel, mali ponirek, menišček, mestna lastovka, mlakarica, močvirska sinica, močvirska trstnica, mokož, navadna postovka, pinoža, pivka, plašica, plavček, pogorelček, poljska vrana, poljski škrjanec, poljski vrabec, priba, prosnik, rdečeglavi kraljiček,

Podelitev nagrad

reglja, repaljščica, repnik, ribji orel, rjavi lunj, rumena pastirica, rumeni strnad, rumenoglavi kraljiček, siva čaplja, siva gos, siva pastirica, siva pevka, siva vrana, sivka, skobec, sokol, sraka, srednji detel, stržek, ščinkavec, škorec, šmarnica, šoja, taščica, travniška cipa, trstni strnad, turška grlica, velika bela čaplja, velika sinica, velika uharica, veliki detel, veliki kormoran, veliki srakoper, veliki strnad, vinski drozg, vodomec, vrbji kovaček, vriskarica, zelena žolna, zelenec, zelenonoga tukalica, žličarica in žvižgavka. Skupaj smo zabeležili okrog 11500 osebkov, med njimi velike jate škorcev nad Ledavskim jezerom (3000 osebkov), grivarjev, ščinkavcev.

Med zgoraj navedenimi je tudi nekaj takšnih, ki so na selitvi (čižki, veliki srakoperji, krivokljuni, kalini, sive gosi) in redke na območju Goričkega (velika uharica, čuk, ribji orel, hribski škrjanec, kostanjevka, srednji detel, repaljščica).

Po podelitvi nagrad pri Gradu na gradu je sledilo druženje ob odličnem ričetu, kostanjih in dobri pijači vse do poznih ur. Tako je bila več kot uspešno zaključena četrta ptičariada, ki jo je organizirala pomurska sekcija.

Za spomin smo naredili skupinsko fotografijo v upanju, da se prihodnje leto dobimo v podobnem ali pa še v večjem številu na Notranjskem.

Prispevek: Robi Gjergjek

Foto: Robi Gjergjek, Zoran Norčič, Mojca Plantan