| Avtor:

Razpis za posodabljanje kmetijskih gospodarstev

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo 20. julija 2012 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo razpis za posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju rastlinske pridelave. Za subvencioniranje imajo na voljo do 9.430.000 evrov. Upravičenci pa se bodo na razpis lahko prijavili do vključno 30. septembra.

Ministrstvo želi s tem ukrepom podpreti naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, in sicer naložbe na področju sadjarstva, naložbe na področju oljkarstva, naložbe na področju vinogradništva, naložbe na področju vrtnarstva in naložbe na področju novih izzivov.

Kot so zapisali na spletni strani pa želijo s podporo posodabljanja kmetijskih gospodarstev spodbujati prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

VIR:http://www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5846/