| Avtor:

Reforma kmetijske politike

Ministri Evropske unije, ki so pristojni za kmetijstvo, so v Luksemburgu zaključili pogajanja o reformi Skupne kmetijske politike za obdobje 2014–2020. Slovenski minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je z zaključkom pogajanj zadovoljen, kajti kmetijska politika omogoča stabilnost proizvodnje hrane, ozelenitev kmetijstva in dodatno podporo mladim v kmetijstvu.

Vir: agrosaat.si

V reformi je predvideno obvezno izvajanje sheme za mlade kmete, ki bodo na podlagi le-te prejemali poseben dodatek pri neposrednih plačilih. Upravičenci neposrednih plačil bodo le aktivni kmetje. Kljub določenim ocenam, enotnih neposrednih plačil na hektar ne bo treba uvesti. Kmetije bodo po predhodnem obdobju (to se bo zaključilo leta 2019) upravičene do neposrednih plačil v višini najmanj 60 % povprečne vrednosti neposrednih plačil na hektar. Kmetije, ki pa imajo sedaj nadpovprečno visoka plačila, pa v tem procesu ne bodo izgubila več kot 30 % sedanje višine neposrednih plačil.

Novost je tudi uvedba ukrepov ozelenitve oziroma obveznih kmetijsko-okoljskih ukrepov v okviru neposrednih plačil. Dogovor kmetom omogoča priznanje izvajanja ukrepov ozelenitve v okviru neposrednih plačil, v kolikor se odločijo za izvajanje primerljivih kmetijsko-okoljskih ukrepov v okviru politike razvoja podeželja.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje