| Avtor:

Seja občinskega sveta Občine Šalovci


Župan Občine Šalovci Iztok Fartek je sklical v četrtek, 25. julija, 23. sejo občinskega sveta občine. Seje so se udeležili člani občinskega sveta, predsednica nadzornega odbora, k 5. točki dnevnega reda pa je bil povabljen Damir Jošar, inšpektor pri Medobčinski inšpekciji in redarstvu.

Seja, ki se je začela ob 19. uri, je potekala v sejni sobi Občine Šalovci. Za sejo je bilo predvidenih deset točk dnevnega reda, vendar so po predlogu župana soglasno sprejeli spremembo dnevnega reda in dodali še eno točko.

seja-2Po pozdravu in ugotovitvi prisotnosti vseh članov občinskega sveta ter po obravnavi in soglasnem sprejetju zapisnika z 22. seje, so zbrani na seji pod tretjo točko dnevnega reda obravnavali predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«. Predlog so člani soglasno sprejeli. Pod točko štiri je župan predstavil polletno poročilo o realizaciji proračuna za leto 2013. V prvem polletju je imela občina 686.703 evrov prihodkov in 601.294 evrov odhodkov. Po krajši razpravi so poročilo o realizaciji proračuna soglasno sprejeli. Pri peti točki je inšpektor Damir Jošar predstavil letno poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva za leto 2012. Kot je povedal, se število obravnav s strani inšpektorjev in redarjev od leta 2009 večajo, vsako leto je tako okrog sto obravnav. V občini je bilo tako letos izrečenih osem opozoril za področje komunalnih odpadkov, izdana pa je bila ena odločba. Zbrani so soglasno sprejeli letno poročilo v predlagani obliki. Pri šesti točki so soglasno sprejeli predlagani sklep o tem, da občinski svet Občine Šalovci potrjuje sistematizacijo delovnih mest v vrtcu Domanjševci za šolsko leto 2013/2014 v skladu z dejansko zasedbo delovnih mest. Pri naslednji točki je predsednik komisije za nagrade in priznanja Janez Bedič predstavil predloge o podelitvi priznanj Občine Šalovci. Komisija se je sestala že 28. junija. Zbrani so soglasno sprejeli predlagane dobitnike priznanj, in sicer Kulturno-umetniško društvo Budinci bo prejelo plaketo za dolgoletno delovanje na kulturnem področju, priznanje občine pa bi dobila družina Korpič iz Čepincev za dolgoletno, požrtvovalno in uspešno vodenje kmetije ter Katarina Čahuk iz Domanjševcev za prizadevno in aktivno delovanje na področju kulture. Po predlogu predsednika komisije so soglasno sprejeli še enega dobitnika priznanja, in sicer Bojana Matuša iz Šalovcev, ki bo prejel priznanje občine, saj je bil državni prvak na področju logistike leta  2011 na nižjem nivoju in leta 2012 na višjem nivoju, letos pa je postal še zlati maturant.

Pri osmi točki dnevnega reda so obravnavali vlogo Kmetijsko turistične zadruge Žitek. Soglasno so sprejeli odločitev, da se jim za prošnjo, v kateri je zadruga prosila za denarno pomoč, zahvalijo in sporočijo, da v trenutnih razmerah in glede na občinski proračun nimajo sredstev za podporo njihove dejavnosti. Pri dopolnjeni točki so obravnavali investicijski program za oskrbo s pitno vodo Pomurja vodovoda sistema B, sledili pa sta še dve točki dnevnega reda, in sicer informacije župana ter predlogi, pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

Seja se je po obravnavi vseh enajstih točk dnevnega reda zaključila.

no images were found