| Avtor:

Selo: Rotunda Sv. Nikolaja in Device Marije

Rotunda Sv. Nikolaja in Device Marije je selansko umetnostnozgodovinski dragulj in spomenik, ki je položen v dolino Kobiljanskega potoka. Po legendi naj bi sprva pripadala templarjem, a resnica o tem ostaja zapredena v skrivnosti. Temeljni zidec iz vulkanskega tufa, ritmično razporejene lizene in pod streho slikovit dekorativni friz so sestavni deli zunanjega opečnega plašča.

Glede na njeno sijajno zasnovo, ki kaže na sorodne arhitekturne rešitve v širšem podonavskem prostoru, je utegnila nastati na začetku 13. stoletja. Notranjost še posebej zaznamuje romanski stavbni kánon. V pritličnem predelu je deset stenskih vdolbin, namenjene sedežem, rekonstruirana romanska apsida in tri romanska okna. Na začetku 14. stoletja je bila poslikana v zgodnjegotskem slogu. Na začetku 15. stoletja jo je neznani mojster iz t.i. vojvodske delavnice poslikal z ikonografsko pretehtanimi pasijonskimi prizori.

Povzeto po: GORIČKO Na zelenem otoku presahlega morja