| Avtor:

Škoda zaradi plazov v Občini Puconci do milijon evrov

Letošnja nadpovprečna količina snega kaže zobe. Hitro taljenje snega je povzročilo, da sta razmočen teren in obilna količina vode, sprožila precejšnje število plazov. Eden najnevarnejših plazov v puconski občini je zemeljski plaz v Vadarcih, kjer je ogroženo pokopališče.

V Občini Puconci se ukvarjajo s številnimi plazovi, ki so posledica premočenega terena. Pri tem pa se pojavlja problem, da je teren premočen in je težko priti do teh parcel. Najbolj problematično je v Vadarcih, ker je pokopališče. Javno komunalno podjetje Püngrad je v Vadarcih že začelo s saniranjem. Že pred dvema letoma so bile tukaj narejene vrtine, globoke pet in sedem metrov, kjer je dejansko ta plazeči del – ilovica. »Želimo vzpostaviti tudi stik z Ministrstvom za okolje in prostor, s komisijo za naravne nesreče. Treba bo narediti projekte za te stvari. Sanacijo je težko napovedati, ker sama občina nima toliko denarja. Iz državnih sredstev pa je ta sanacija vedno v zaostanku pet do deset let,« pojasnjuje župan Občine Puconci Ludvik Novak.

VadarciPlaz, dolg približno 200 metrov in 80 metrov širok, je v ponedeljek resno ogrozil mrliško vežico v Vadarcih. Drseti je začel preko betonske škarpe, ki je le dober meter od stene. Plaz je zajel tudi del samega pokopališča in je v neposredni bližini grobov. Tako so šli takoj v akcijo odstranjevanja zemlje, ki je začela padati preko škarpe. Postopek pa ni bil tako enostaven, ker je pokopališče bilo zagrajeno z mrežo in cimpresami, kar so morali v celoti odstraniti. Med postopkom odstranjevanja se je poškodovalo tudi vodovodno omrežje, tako, da so sedaj brez vode. Naslednji dan se je na plazovitem terenu pretrgal še podzemeljski kabel in je tako uničena vsa infrastruktura za vežico.

Zemlja je bila v skrajnem času odstranjena, nato pa so pričeli s samim odvajanjem vode s terena. Na sredi brega, kjer se je vdrla zemlja, se je namreč začelo ustvarjati manjše jezero, kamor se je stekala voda. Medtem je močno deževalo, kar jim je onemogočalo delo. »S prekopi je voda odtekla in smo si delno oddahnili. Z bagrom je bilo še prekopano na sosednjih njivah, kjer se je zadrževala voda. Vaška skupnost je, glede na obseg plazu, nemočna, sedaj čakamo na pomoč občine in države,« pojasnjuje predsednik vaške skupnosti Vadarci Ervin Ficko.

V vasi je bilo saniranih nekaj plazov, predvsem s piloti in obbetoniranjem. Plazišč je kar nekaj, ki so tudi večjega obsega, ampak ne ogrožajo neposredno hiš, nekatera pa ogrožajo ceste.

Občina bo delno sanirala

»Delno bomo sanirali. Verjetno v višini do 100.000 evrov, več ne. Vendar, ko se vsa ta razna plazišča sanirajo, se ta denar tako razgubi, da bi dejansko v določenem momentu ta denar zadostoval za eno ali dve plazišči,« pojasnjuje Novak. Zatrjuje, da se bodo na ministrstvo obrnili v vsakem primeru, saj ministrstvo sanira večje stvari, manjše pa morajo sanirati sami.

Geološke raziskave so že imeli, vendar se pojavljajo novi plazovi. Župan pojasnjuje, da se bodo verjetno že naslednji teden sestali s komisijo za naravne nesreče, da bodo vedeli kakšne poteze naj sploh naredijo.

VadarciV Vadarcih največja škoda

Po besedah puconskega župana je v Vadarcih izredno velika škoda. »Če se bo ta plaz širil, je problem samo pokopališče, saj so tu spomeniki. Vprašanje je, kako bo gibanje teh krst … Imamo srečo, da je za mrliško vežico ena stena, ki zadrži. In gre mimo, ker na tistem delu ni grobov, kjer se zdaj to pojavlja,« pojasnjuje Novak. Ocenjuje pa, da bi za sanacijo v celotni občini bil potreben vsaj en milijon evrov. V Vadarcih pa celotna sanacija približno okrog 500.000 evrov, mogoče tudi več, če bi se plaz širil. Trenutno ni tako velika škoda. Zdaj je ta škoda okoli 50.000 evrov, če se začasno sanira. Lahko pa je tudi škoda večja,« pravi puconski župan.

Stvar se lahko v kipu spremeni v katastrofo

Na vežici so vidne posledice plazu, in sicer pokanje sten ter dvigovanje tlakovcev. »Plaz po prvem odstranjevanju zemlje ob mrliški vežici in prekopih za spust vode po plazišču ne miruje. Na vsakih nekaj ur ga kontroliramo in so vidni premiki po kar nekaj centimetrov. Že spet ogroža samo vežico in bo potrebno odstranjevanje zemlje. Bager bo v naslednjih dneh kar dežural ob pokopališču. Upajmo, da v prihodnjih dneh ne bo dežja, kajti stvar se lahko v hipu spremeni v katastrofo. Če se odtrga še leva stran travnika, bo plaz zajel grobove, škarpa pa bo tudi popustila pritisku zemlje, kar posledično pomeni zasutje zgornjega dela mrliške vežice,« pravi Ficko.

V primeru, da sanacija ne bo pravočasno rešena?

Če sanacija ne bo pravočasno rešena, se lahko zgodi to, da pride do večjih škod. »Bojim se, da ne bo pravočasno rešena. Kot imam izkušnje se sanacije rešujejo pet do deset let. Sanacije se morajo celovito rešiti. Malo se ne da rešiti,« meni Novak. V Občini Puconci je na Dolini en konkreten primer področja, kjer bo potrebno, preden bo kdo hotel na novo delati hišo, narediti geološke raziskave in jih ustrezno utemeljiti. Na gradbenih načrtih oziroma dovoljenjih, bo treba imeti označeno, kje je plazovito območje. Samo na tak način bo dovoljena gradnja. Ker, če bi kdo gradil na takih območjih, ki so plazovita, bi nato čez par let pri novi hiši že zaprosil za pomoč pri sanaciji.

BodonciVseh prijav še ni, ker ljudje še niso prijavili. V Občini Puconci je eden veliki plaz tudi v Dolini proti Košarovcem, pa tudi v Bodoncih. Župan pravi, da se ti plazovi, ki so že prej bili, pojavljajo, ker je zdaj toliko zateklo in je voda naredila svoje. Puconska občina je precej plazovito območje, Bodonci pa so že na obronkih Goričkega in tu se začnejo plazovi.

Foto: J. V., E. F., B. S.

no images were found