| Avtor:

Skupščina Zveze kulturnih in turističnih društev Občine Puconci

MAČKOVCI – Zveza kulturnih in turističnih društev Občine Puconci je imela v četrtek, 11. aprila 2013, v prostorih domačije Marof v Mačkovcih redno letno in hkrati volilno skupščino. Izvolili so predsednika, člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije. Predsednik ZKTD Občine Puconci še naprej ostaja Jožef Rituper.

Skupščina Zveze kulturnih in turističnih društev Občine PuconciZveza kulturnih in turističnih društev Občine Puconci je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje kulturnih in turističnih društev, ki se ukvarjajo s kulturno, turistično in okolju prijazno dejavnostjo. Zadnjih osem let deluje zveza tudi na področju dobrodelnosti. Večina članic deluje na področju rekreacije, nekaj članic pa na ohranjanju kulturne dediščine in ljubiteljskega ustvarjanja.

V ZKTD je včlanjenih devet članic, in sicer: KTD Dolina, KTD Moščanci, KTD Puconci, KTD »Lipa« Vadarci, Pevsko društvo Puconci, TD Vrtnica Puconci, TD Šalamenci, KTD Vaneča in TKŠ Pečarovci.

Iz poročila zveze je bilo razbrati, da so leto 2012 uspešno izvedli program dela. Delovanje zveze je bilo v letu 2012 usmerjeno v ohranjanje tradicionalnih prireditev zveze (Poezija v oštariji, osrednja prireditev zveze, Pesem za svetli trenutek), uvajanje novih dejavnosti, v obravnavo vprašanj in nalog, ki so bile skupnega pomena za članice zveze, v sodelovanje z drugimi društvi in zvezami ter v promocijo zveze, kar pomeni tudi promocijo društev in občine Puconci. Uspešen je bil gledališki abonma, razni razpisi in natečaji. Srečali so se tudi s Turistično zajednico Prelog in sodelovali na prireditvi Praznik suhega sadja v Gradežu.

Redno skupščino je sestavljalo 18 zastopnikov, po dva zastopnika iz vsake članice zveze. Glasovanje je bilo javno. Način glasovanja je potekal s kartončki v dveh barvah, zeleni je »ZA« in rdeči je »PROTI«.

Rezultati volitev

Skupščina Zveze kulturnih in turističnih društev Občine PuconciRezultati volitev so sledeči: predsednik je še naprej Jožef Rituper. Prejel je 14 glasov, štirje glasovi so bili neveljavni. Člani nadzornega odbora so postali: Darinka Horvat (15 glasov), Olga Maček (14 glasov) in Rudolf Sever (12 glasov). Člani disciplinske komisije pa Gizela Bagola (17 glasov), Lidija Norčič in Renata Gider (obe po 12 glasov).

Program dela iz leta 2012 se dopolni s smernicami delovanja zveze 2013–2016. Program dela zveze v letu 2013 zavzema: promocije zveze, razne razpise, razstave, izobraževanja, tradicionalne prireditve (kultura, dobrodelnost), založniška dejavnost (promocijska gradiva), sodelovanja in aktivnosti na področju turizma.

Na koncu so spregovorili tudi gostje, in sicer: Ludvik Novak, župan Občine Puconci, stari predsednik GZ Puconci Štefan Sočič in novi predsednik GZ Puconci Ivan Pintarič, Jože Fartek s športne zveze Puconci in Barbara Kolenc s pomurske turistične zveze.

Foto: Melani Mörec

no images were found