| Avtor:

Sredstva za nadomestilo škode zaradi požara ali strele

Ljubljana – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo v naslednjih dneh v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo dva razpisa, namenjena ublažitvi poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev. Gre za finančno pomoč kot nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2012 in za finančno pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2012.

Foto: www.mko.gov.si

Za škodo povzročeno zaradi požara ali strele bo na voljo do 22.500 evrov nepovratnih sredstev. Sredstva so namenjena za nadomestilo škode na kmetijskih objektih, ki je nastala zaradi požara ali strele v letu 2012.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo za finančno pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo razpisalo okrog 142.500 evrov nepovratnih sredstev. Ta sredstva naj bi ublažila poslabšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti oziroma prve, druge ali tretje kategorije invalidnosti ali nesposobnosti za delo.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje