| Avtor:

Število brezposelnih narašča

Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je decembra 2012 znašala 13,0 %, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Stopnja brezposelnosti je bila z 18,1 % še naprej najvišja v pomurski regiji.

Vir: cekin.si

V zadnjem obdobju leta 2012 se je stopnja registrirane brezposelnosti spet zvišala, in sicer se je decembra v primerjavi z novembrom povišala za 0,8 odstotne točke. Število brezposelnih oseb se je najbolj povečalo v starostni skupini od 55 do 59 let, in sicer za 2000. Nasprotno pa je bilo v starostni skupini od 15 do 24 let, kjer se je število brezposelnih oseb znižalo za okoli 100.

Na Zavodu Republike Slovenije je bilo meseca decembra 2012 prijavljenih 118.061 oseb. To predstavlja najvišjo vrednost vse od začetka gospodarske krize. V primerjavi s prejšnjim mesecem se je tako število brezposelnih oseb povečalo za 6.500. V obdobju od septembra do decembra 2012 je brezposelnost med moškimi znašala 10, 9 %, med ženskami pa 13, 3 %.

Največ brezposelnih v Pomurju

Najvišja stopnja brezposelnosti je še vedno v pomurski regiji, kjer ta znaša 18,1 %. Sledijo ji Zasavska, Spodnjeposavska in Podravska regija.  Najnižjo stopnjo brezposelnosti pa beležijo v gorenjski regiji, kjer je ta 9,9 %, in v Osrednjeslovenski regiji.

Manjše število delovno aktivnih oseb  

Zmanjšuje pa se število delovno aktivnih oseb, teh je bilo v decembru 792.948. Decembra se je tako število delovno aktivnih oseb znižalo za 12.000 in se prvič po marcu 2003 spustilo pod 800.000.

Vir: Statistični urad RS