| Avtor:

Strokovna konferenca o azbestnih odpadkih

MURSKA SOBOTA – V torek, 20.11.2012, se je na Zavodu za zdravstveno varstvo Murska Sobota odvila strokovna konferenca pod naslovom »Azbestni odpadki, zdravstveni in okoljski problem«. Namen konference je bil širši javnosti predstaviti posledice azbesta in azbestnih odpadkov na zdravje in okolje, preventivne ukrepe, s katerimi lahko ljudi in naravo obvarujemo pred škodljivimi vplivi te nevarne snovi ter  informacije in znanje o pravilnem ravnanju z azbestom.

Azbest je skupno ime za vrsto naravnih mineralnih vlaken. Ima zelo dobre in uporabne lastnosti, zato so ga v preteklosti zelo veliko uporabljali v industriji in v gradbeništvu. Poznamo okoli 3000 izdelkov, ki vsebujejo azbest, kot na primer azbestno cementne strešne in fasadne plošče, vinilne in asfaltne talne azbestne obloge, strešna lepenka, različni stenski in stropni ometi, izolacijske plošče, tesnilne in izolacijske mase, smole, lepila, kiti, paste, vodovodne in kanalizacijske cevi, zbiralniki za vodo, zavorne obloge, sklopke, različne tkanine … Uporaba azbesta je v Sloveniji od leta 1996 prepovedana. Z zakonom je bila ukinjena proizvodnja azbestno cementnih izdelkov ter uvedeno postopno nadomeščanje druge azbestne proizvodnje z neazbestno.

Azbest, ki se nahaja v naših domovih in zgradbah, postane nevaren, ko se material poškoduje, je dotrajan ali pa se zaradi neprimernega ravnanja z njim začnejo azbestna vlakna sproščati v zrak. Zlasti azbestno cementni izdelki, ki so pod vplivom vremenskih sprememb, se postopno razgrajujejo zaradi kislega dežja, sprememb temperature, vetra in delovanja  mikroorganizmov. Vlakna, ki se sproščajo, lahko predstavljajo nevarnost za naše zdravje. Pri vdihavanju pridejo globoko v pljuča in lahko povzročajo vnetje in brazgotinjenje pljuč (azbestozo) ter raka. Med prvo izpostavljenostjo in pojavom znakov bolezni lahko mine več let, tudi več desetletij.

Najpogosteje uporabljeni izdelki, ki vsebujejo azbest, so azbestno cementni strešniki in fasadne plošče ter talne obloge. Pri odstranjevanju in zamenjavi tovrstnih izdelkov je treba ravnati zelo previdno in v skladu z navodili za varno odstranjevanje izdelkov. Prav tako je treba pravilno in varno ravnati pri odlaganju odpadkov, ki vsebujejo azbest. Podrobne informacije o pravilnih delovnih postopkih so objavljene na spletnih straneh Inštituta za varovanje zdravja RS na naslovu. V Sloveniji smo še vedno priča neprimernemu ravnanju z odpadnim azbestom. Zato je potrebno osveščanje prebivalstva o pravilnem ravnanju z azbestom. Želimo opozoriti na nevarnost,  ki jo izdelki z azbestom še vedno pomenijo za ljudi in okolje ter tako zmanjšati posledice izpostavljenosti.

Pripravila: Majda Pohar, dr. med., spec. higiene

 

Zakonodaja v zvezi z ravnanjem z azbestom

V Sloveniji smo že leta 1996 sprejeli Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno, Uradni list RS, št. 56/1996.

Azbest-cementnih in drugih azbestnih odpadkov se ne sme uporabiti za nasipanje poti, dvorišč, zasipanje jam.

Ključni predpisi, ki določajo ravnanje z azbestom, so:

  1. Zakon o varstvu okolja
  2. Uredba o odpadkih
  3. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
  4. Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah in napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest
  5. Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
  6. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih

Zakonodaja določa obvezna ravnanja pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah, kadar se odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest. Določa, kaj so dela manjšega in večjega obsega, oz. kdaj je za dela potrebno pridobiti okolje-varstveno dovoljenje. Določa obveznosti izvajalca, vključno s pravili ravnanja ob odstranjevanju materialov, ki vsebujejo azbest, vsemi varnostnimi ukrepi, zaščito območja in obvestilom inšpektorja za okolje.

Zakonodaja o ravnanju z azbestnimi odpadki natančno določa pravila ravnanja z odpadki. Ponovna uporaba azbestno-cementnih izdelkov in priprava azbestnih odpadkov za njihovo ponovno uporabo sta prepovedani. Azbestni odpadki morajo biti pred odstranitvijo primerno zaščiteni/embalirani glede na vrsto, da se prepreči raztresenje vlaken v okolico. Prepovedano je med seboj mešati odpadni azbest ali šibko vezane azbestne odpadke s trdno vezanimi azbestnimi odpadki ali azbestne odpadke z drugimi nevarnimi ali nenevarnimi odpadki. Prevoz šibko vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanja je dovoljen le, če so odpadni azbest in šibko vezani azbestni odpadki predhodno predelani tako, da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje. Zabojniki in vreče, v katerih se hranijo azbestni odpadki, morajo biti na dobro vidnih mestih označeni z napisom “Azbestni odpadek“.

Eden ključnih okoljskih izzivov je dosledno spoštovanje okoljske zakonodaje.

Pripravila: Nina Pirnat, dr. med., spec.