| Avtor:

Stvari v Občini Puconci so resne

Narava ne popušča. Zaradi prekomernih zbiranj vode, ki so posledica močnih padavin (dežja ali snega) se nenehno sprožajo plazovi. Zaradi tega prihaja do spremembe sil, predvsem na silo teže. Posledica je, da nestabilne sestave zdrsijo v ugodnejši stabilen položaj.

BodonciV petek, 5. aprila 2013, se je v Bodoncih sprožil plaz v obsegu 200 metrov. V tem primeru plazu, kjer proti hiši drsi v celoti slab hektar zemlje, so že ukrepali. Na pomoč so priskočili gasilci domačega društva, ki so pomagali pri odvodnjavanju vode in polaganju folije, v dolžini približno 200 metrov. Če se bo zemlja približevala hiši, bodo zemljo odstranjevali.

V Šalamencih se je v četrtek, 4. aprila 2013, sprožil plaz, ki je tudi ogrozil hišo. Gasilci so zakrili breg in odvajali vodo, da ne bi voda tekla v hišo. Ker v hiši bivanje ni bilo varno, so družini postavili kontejner.

Šalamenci

V sredo, 3. aprila 2013, se je v Pečarovcih sprožil plaz v obsegu 350 metrov, ki ogroža deset hiš. Tri hiše v Pečarovcih pa ogroža plaz, obsega 150 metrov. Ukrepali so tako, da so položili folijo in zabili pilote.

Štab Civilne zaščite Občine Puconci se je v petek, 5. aprila 2013, sestal zaradi izrednega stanja v Občini Puconci zaradi velikega števila zemeljskih plazov. Plazovi, pri katerih je bila aktivirana civilna zaščita, so bili: plaz pokopališče Vadarci (položili so tudi nekaj folije, ampak plaz gre spet naprej), Pečarovci plaz Zelko, v Šalamencih in v Bodoncih pri Hašajevih.

PečarovciPlazov ogromno, ogrožene tudi hiše

Plazov je v puconski občini ogromno. Plazovi se zdaj komaj še evidentirajo. Do zdaj je prijavljenih 77 plazov (plazišča, ceste …). Najprej bodo morali sanirati ceste, da bodo prevozne, in plazove, ki ogrožajo hiše. Ostala plazišča bodo morala počakati. V Občini Puconci je za več kot milijon evrov škode, občina pa denarja nima. Točna vrednost škode bo znana po natančni strokovni oceni. Ko se bodo plazovi umirili, bodo začeli s sanacijami.

Plazovi v Občini Puconci so do sedaj v naslednjih vaseh: Vadarci, Bodonci, Pečarovci, Šalamenci, Prosečka vas, Poznanovci, Mačkovci, Dolina in Kuštanovci.

Uprava za zaščito in reševanje je prosila prvi popis škode plazov. Popis škode plazov, ki so bili prijavljeni, so že naredili. V štabu Civilne zaščite Občine Puconci pravijo, da so stvari resne. Obrnili se bodo na Ministrstvo za okolje in prostor in poklicali strokovnjake in pristojne službe, ki bodo naredile ustrezne geomehanske raziskave in načrte, kako se spopasti s plazovi in nastalimi posledicami.

Foto: B. P., B. Z.

no images were found