| Avtor:

Svetovni dan mokrišč

Letošnji svetovni dan mokrišč, ki ga obeležujemo 2. februarja, se nanaša na upravljanje z vodami. Slogan tokratnega dneva mokrišč se zato glasi »Mokrišča ohranjajo vodne vire«. Svetovni dan mokrišč obeležujejo države, ki so podpisale Ramsarsko konvencijo, ki predstavlja medvladni sporazum za zagotavljanje mednarodnega sodelovanja pri ohranjanju mokrišč, njihovih funkcij in biotske raznovrstnosti.

Vir: autentica.si

Mokrišča so pomembna življenjska okolja, ki pa spadajo med najbolj ogrožene ekosisteme. Imajo velik pomen za človeka in naravo, saj so pomembna v procesu kroženja vode v naravi, so vir pitne vode in dajejo osnovo za kmetijsko pridelavo ter živinorejo. Prav tako pa so mokrišča življenjsko okolje mnogim živim bitjem, s čimer se ohranja tudi biotska raznovrstnost.

Na seznamu Ramsarske konvencije, h kateri je Slovenija pristopila pred 21 leti, je skupaj 2075 mokrišč. Med njimi so tudi tri slovenska, in sicer Sečoveljske soline, Škocjanske jame in Cerkniško jezero z okolico. Na seznam pa bi se lahko uvrstila tudi manjša slovenska mokrišča, kot so Ljubljansko barje, poplavna ravnica Mure in Drave, Krakovski gozd in mokrišča ob spodnji Savi, Bohinjsko jezero z zaledjem, kraško porečje Ljubljanice, čezsoški prodi in Vrulje.