| Avtor:

Svetovni dan prebivalstva

Združeni narodi so leta 1989 razglasili 11. julij za svetovni dan prebivalstva. Trenutno na Zemlji živi več kot sedem milijard ljudi, najbolj pa narašča število prebivalcev v Afriki. Evropa je edina svetovna regija z negativnim naravnim prirastom.

Vir: politikis.si

Vir: politikis.si

Ameriški statistični urad je ocenil, da se na svetu vsako minuto rodi približno 255 prebivalcev, umre pa jih 107. Iz te ugotovitve je očitno, da se bo leta 2013 prebivalstvo na Zemlji povečalo za približno 78 milijonov. Od leta 1960naprej se je število prebivalcev Slovenije povečalo za malo manj kot tretjino. Število prebivalcev v Evropi pa se je v zadnjih 50 letih povečalo za petino.

Podatki Združenih narodov kažejo na to, da najhitreje narašča prebivalstvo Afrike. Leta 2011 se ja število tako povečalo za skoraj 24 milijonov. Edina svetovna regija z negativnim naravnim prirastkom je Evropa, vseeno pa njeno prebivalstvo predvsem zaradi priselitev iz drugih regij sveta narašča.

Pozitivni naravni prirast že sedmo leto zapored

Leta 2012 se je število prebivalcev v Sloveniji povečalo za približno 3.300, pozitiven je bil tudi naravni prirast. Rodilo se je namreč 2.700 prebivalcev več, kot jih je umrlo. V Sloveniji so tako zabeležili pozitivni naravni prirast že sedmo leto zapored. V Sloveniji se vsak dan rodi povprečno okoli 60 prebivalcev, umre pa jih povprečno okrog 52.

17 % prebivalcev Slovenije je starih vsaj 65 let ali več, 14 % pa je otrok (sem prištevamo prebivalce, ki so mlajši od 15 let). Po projekcijah Eurostata EUROPOP2010 pa bo v Sloveniji leta 2050 delež starejših zrasel na 30 %, medtem ko bo delež otrok pa ostal isti.

Vir: Statistični urad RS