| Avtor:

Svetovni dan Zemlje

Na današnji dan šestinštiridesetič po vrsti obeležujemo svetovni dan Zemlje. Letošnji slogan se glasi »Drevesa za Zemljo«, kajti civilna družba si je zastavila cilj, da do petdesete obletnice tega dne, ki bo leta 2020, zasadi 7,8 milijard dreves. Na novo posajena drevesa namreč predstavljajo prizadevanja za zdravo in čistejšo Zemljo. 

gozd (Custom)Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo od leta 1970 naprej, letos nosi sporočilo, ki se nanaša na spremembe načina življenja in težnje po zavedanju posledic, ki jih prinaša neravnovesje med naravo in človekom. Okoljske organizacije tako na ta dan s številnimi prireditvami opozarjajo na ranljivost in enkratnost našega planeta.

Pomembna vloga gozdov pri zmanjševanju ogljikovega dioksida

Letošnji svetovni dan Zemlje je povezan z drevesi. Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi in po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije gozd prekriva 58, 3 % površine naše države. Gozdovi imajo pomembno vlogo pri odstranjevanju škodljivih emisij ogljikovega dioksida iz ozračja. Nekatere ocene namreč kažejo, da le nekaj dreves v enem letu lahko vsrka enako količino ogljikovega dioksida, kot ga povprečen avtomobil proizvede pri 26.000 kilometrov dolgi vožnji. V Sloveniji pa en hektar gozda akumulira v podzemni in nadzemni lesni masi na leto povprečno devet ton ogljikovega dioksida.Struktura_gozdne_posesti (Custom)

Poleg vsrkavanja ogljikovega dioksida in drugih plinov so gozdovi tudi filtri za trdne delce iz zraka, ki se v njem zadržujejo v določenem obdobju. Prav tako pa zagotavljajo tudi hrano, energijo, dohodek. Gozdovi so najpomembnejši vir lesne biomase, ki se uporablja za pridobivanje energije. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2014 kažejo, da so slovenska gospodinjstva porabila 1, 2 milijona ton lesnih goriv. Od tega so 93, 1 % teh goriv predstavljala drva, 4, 8 % je bilo lesnih sekancev, 2, 1 % pa so predstavljali briketi in ostanki.

Vir: SURS