| Avtor:

SVITOVE KONTAKTNE TOČKE ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA

PROMOCIJA PROGRAMA SVIT IN DELOVANJE SVITOVIH KONTAKTNIH TOČK ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA

Zelo resen zdravstveni problem je rak debelega črevesa in danke. V Sloveniji je to druga najpogosteje odkrita oblika raka. Bolezen v začetku poteka prikrito, težko opazno. In prav zato je Program Svit lahko učinkovit in prispeva k reševanju življenj. Program Svit je Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Nosilec programa preventivnega zdravstvenega varstva za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki, je Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Odzivnost v Program Svit za zdravstveno regijo Murska Sobota v letu 2015

Od 1.1. do 31.12.2015 je bilo v program povabljenih 18.331 oseb, od tega 8.932 moških in 9.399 žensk. 18.304 osebam, od tega 8.912 moškim in 9.392 ženskam, je bilo vabilo tudi vročeno. Izjavo o sodelovanju je vrnilo 10.144 (55,42 %) oseb, od tega 4.658 (52,27 %) moških in 5.486 (58,41 %) žensk. Zaradi začasnih ali trajnih izključitvenih kriterijev (kolonoskopija v zadnjih treh letih z odstranjenimi polipi ali brez, rak debelega črevesa ali danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 432 (4,26 %) oseb, od tega 217 moških in 215 žensk. V programu ni želelo sodelovati 22 oseb (0,12 %), od tega 10 moških in 12 žensk. Od 9.223 vrnjenih kompletov vzorcev blata primernih za analizo je bilo 8.550 (92,70 %) testov negativnih in 673 (7,30 %) testov pozitivnih. V letu 2015 je 673 oseb s pozitivnim testom na prikrito krvavitev v blatu prvič opravilo kolonoskopijo. Odkritih je bilo 10 primerov raka debelega črevesa in danke, 150 oseb je imelo napredovali adenom, kar predstavlja večje tveganje za nastanek raka.

Presejane je bilo 51,74 % povabljene populacije. Odzivnost vabljenih po občinah prikazuje Tabela (vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja).

svit2

Tabela: Odzivnost vabljenih v zdravstveni regiji Murska Sobota po občinah v letu 2015.

Občina Odzivnost Odzivnost

– moški

Odzivnost

– ženske

Veržej 63,50 % 58,33 % 68,27 %
Beltinci 62,49 % 58,28 % 66,32 %
Sveti Jurij ob Ščavnici 62,35 % 61,61 % 63,24 %
Križevci 61,44 % 52,51 % 71,68 %
Murska Sobota 60,16 % 55,83 % 63,63 %
Turnišče 59,80 % 60,57 % 59,09 %
Radenci 59,79 % 58,31 % 61,03 %
Tišina 59,22 % 56,70 % 61,47 %
Ljutomer 56,89 % 53,91 % 60,00 %
Velika Polana 55,45 % 52,29 % 58,82 %
Črenšovci 55,21 % 56,34 % 54,26 %
Gornja Radgona 54,86 % 52,72 % 57,00 %
Dobrovnik 54,73 % 53,40 % 56,12 %
Puconci 53,86 % 51,81 % 55,88 %
Moravske Toplice 52,13 % 49,05 % 55,01 %
Odranci 51,93 % 55,65 % 48,31 %
Grad 51,23 % 48,04 % 55,10 %
Kobilje 50,00 % 46,81 % 53,66 %
Kuzma 49,79 % 40,50 % 59,48 %
Cankova 49,18 % 48,72 % 49,66 %
Lendava 48,99  % 45,41 % 52,32 %
Apače 47,51 % 41,82 % 53,36 %
Rogašovci 45,21 % 44,12 % 46,45 %
Gornji Petrovci 45,14 % 43,58 % 46,78 %
Razkrižje 44,20 % 40,00 % 49,38 %
Šalovci 43,08 % 38,71 % 47,29 %
Hodoš 41,51 % 40,91 % 41,94 %

Kako poteka sodelovanje v Programu svit

Vabilo za sodelovanje v Program Svit, prejmejo vsako drugo leto (od 2009) vse osebe obeh spolov, stare od 50 do 74 let, ki imajo urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje. K vabilu so priložene informacije o Programu Svit in izjava o prostovoljnem sodelovanju. Vsakemu, ki vrne podpisano izjavo o sodelovanju, Center Svit pošlje komplet za odvzem dveh vzorcev blata.

V centralnem laboratoriju Programa Svit, se nato opravi laboratorijska preiskava blata na prikrito krvavitev. V kolikor se v vzorcu blata ugotovi sled krvi, se preiskovancu predlaga presejalna kolonoskopija. Pred tem se ga usmeri k osebnemu zdravniku za pripravo na ta diagnostično terapevtski postopek. Obvestilo pa se še prej (običajno dan ali dva), pošlje tudi osebnemu zdravniku. Če se preiskovanec ne odzove v nekaj dneh pri osebnem zdravniku, se mu priporoča, da ga le-ta tudi dejavno spodbudi k nadaljevanju diagnostike in zdravljenja.

svit3

Vloga Zdravstvenega doma pri podpori Programa Svit

Vsak Zdravstveni dom naj bi imel »Svitov kotiček«, oziroma »Svitovo kontaktno točko«, kjer so uporabnikom na razpolago kontaktne ure za inštruktorstvo, pojasnjevanje in svetovanje v zvezi s Programom Svit in rakom debelega črevesa ter danke in tudi pomoč pri izvajanju posameznih korakov v programu.

Pomembno vlogo pri promociji Programa Svit, pa imajo v Zdravstvenem domu poleg medicinske sestre na delujoči Svitovi kontaktni točki, vsekakor tudi osebni izbrani zdravniki, medicinske sestre v ambulantah družinske medicine, diplomirane medicinske sestre v referenčnih ambulantah družinskih zdravnikov in patronažne medicinske sestre.

V Zdravstvenem domu Murska Sobota, so redno delujoče naslednje vzpostavljene Svitove kontaktne točke:

  1. Zdravstveni dom Murska Sobota

Sandra Gaber Flegar, Zdravstvenovzgojni center

SREDA: 13.00 – 14.00 (tudi ostale delovne dni možen kontakt po telefonu ali e-pošti)

TELEFON: 030 641 514 ali (02) 534 13 94

E-pošta:   zvc@zd-ms.si

Nova pridobitev za podporo posameznikom za lažje vključevanje v Program Svit, sta še dve novi Svitovi točki, ki delujeta na Goričkem:

  1. ZD MS, Zdravstvena postaja Grad

Livijana Šnepf, Referenčna ambulanta

PONEDELJEK: 15.00 – 16.00

TELEFON: (02) 553 10 08 ali (02) 621 36 78

  1. ZD MS, Zdravstvena postaja Gornji Petrovci

Nataša Fujs Puhan, Referenčna ambulanta

TOREK: 12.00 – 13. 00

TELEFON: (02) 621 36 63

Spoštovane bralke in bralci – ko prejmete na dom povabilo za sodelovanje v Programu Svit, se nanj pogumno odzovite. Če pa pri tem potrebujete pomoč, pa se oglasite ali pokličite v eno izmed Svitovih kontaktnih točk Zdravstvenega doma Murska sobota, z veseljem vam bomo pomagali. Pa ne pozabite – Svit rešuje življenja in vsako je dragoceno!

 

Pripravila:

Sandra Gaber Flegar, dipl.m.s., mag.zdr.nege,

Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje,

Zdravstveni dom Murska Sobota (21. 3. 2016)