| Avtor:

Teden otroka 2014

Letošnja tema Tedna otroka, ki ga obeležujemo med 6. in 12. oktobrom, se glasi Za razigrano in ustvarjalno otroštvo. Tako Zveza prijateljev mladine Slovenije letos posebno pozornost namenja igri in dejavnostim, ki jih otroci izberejo sami. V njih namreč z veseljem sodelujejo, prav tako pa so neprecenljive pri razvoju otrokovih socialnih, intelektualnih in spoznavnih veščinah. 

Vir: zpms.si

Vir: zpms.si

Teden otroka od leta 1956 naprej temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki se obeležuje prvi ponedeljek v oktobru. Ta dan je priznala Generalna skupščina Združenih narodov, medtem ko Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef in Mednarodna zveza za varstvo otrok skrbita, da se ta dan praznuje.

Predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik je ob letošnjem Tednu otroka povedala:»Otroci morajo imeti svoj prosti čas, v katerem lahko raziskujejo in preizkušajo svoje sposobnosti. Na ta način tudi spoznavajo, kaj je tisto, kar jih zares veseli. Tako se kasneje lažje odločajo za vrsto izobraževanja in poklicno pot, ki ji želijo slediti. Prav tako ne smemo pozabiti na njihovo pravico do igre – ta pravica je zapisana tudi v Konvenciji o otrokovih pravicah. Odrasli moramo otrokom omogočiti prosti čas in igro. Pozivam tudi šole, da o tem razmišljajo in v čim večji meri omogočijo brezplačne obšolske dejavnosti, ki bodo dostopne vsem otrokom. Tudi ZPMS si za to prizadeva z raznimi programi in akcijami, tudi z akcijo Pomežik soncu, kjer otrokom omogočamo kakovostno preživljanje prostega časa in veliko dogodivščin v neznano”.

Otrokove pravice se morajo uresničevati 

Že leta 1959 je bilo v Deklaraciji o otrokovih pravicah zapisano, da si morajo javni organi in družba prizadevati za spodbujanje prostega časa, igre in rekreacije v otroških življenjih. Konvencija o otrokovih pravicah je to le podkrepila, tako da države podpisnice priznavajo otrokovo pravico do počitka in prostega časa ter do igre in razvedrila, ki je primerno njegovi starosti. Države podpisnice se tako zavezujejo za uresničevanje te pravice, in sicer tako, da bodo zagotavljale ustrezne in enake možnosti kulturnega, razvedrilnega, umetniškega in prostočasnega udejstvovanja.

Vir: ZPMS