| Avtor:

Tretji paket za spodbujanje gospodarstva

Ljubljana – Vlada je sprejela tretji paket za spodbujanje gospodarstva, ki prinaša 155 konkretnih odločitev. Paket je na včerajšnji tiskovni konferenci predstavil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovan Žerjav. Paket za spodbujanje gospodarstva obsega spremembe na področjih delovno pravne zakonodaje, sanacije bančnega sistema, širšega poslovnega sistema ter na področju kmetijstva in okolja.

Zakon o delovnih razmerjih

Pri omenjenem zakonu je paket za spodbujanje gospodarstva omejil sklepanja pogodb za določen čas in njihovo veriženje, spodbujal pa bo zaposlovanja agencijskih delavcev za nedoločen čas. Prav tako se v primeru vsakršne diskriminacije obetajo ostrejše sankcije. Odpovedni roki se bodo skrajšali, na novo pa bodo uredili odpravnine. Paket prinaša tudi možnost izredne pogodbe o zaposlitvi delavca v primeru neplačevanja prispevkov za socialno in zdravstveno varstvo. Inšpektorji za delo pa bodo dobili več pooblastil.

Spremembe pri pokojninah

Sprememb je bil deležen tudi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Upokojitvena starost se je dvignila na starost 65 let in 15 let zavarovalne dobe oziroma na starost 60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Pri izračunu pokojninske osnove se bo upoštevalo 28 najugodnejših zaporednih let. Prav tako bodo vzpostavljeni informativni osebni računi in poklicno zavarovanje. Izločile se bodo pravice, ki nimajo podlage v pokojninskem zavarovanju, v zavarovanje pa se bodo lahko vključili tudi tisti, ki se sicer ne bi bili dolžni zavarovati. Pokojnine se bodo usklajevale v višini 60 % rasti povprečne plače in 40 % inflacije.

Ukrepi za krepitev stabilnosti bank

Ustanovljena bosta Družba za stabilnost bank in Sklad za stabilnost bank. Na omenjeni sklad bodo prenesli določene terjatve bank in s sredstvi tega sklada je možna tudi dokapitalizacija bank. Izdajali bodo tudi obveznice z državnim poroštvom.

Spremembe Zakona o dohodnini

Sistem ugotavljanja bančne osnove iz dejavnosti z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov se bo poenostavil. Uvedena pa bo cedularna obdavčitev najemnin, vključno z zmanjšanjem normiranih stroškov na 10 % in z možnostjo uveljavljanja dejanskih stroškov na podlagi predloženih računov.