| Avtor:

Turisti najpogosteje v zdravilišča

Začela se je sezona počitnic in v turističnih nastanitvenih objektih so že v mesecu maju zabeležili za 3 % več prihodkov, vendar pa za 3 % manj prenočitev turistov kot v istem obdobju lanskega leta.

Število prenočitev domačih turistov se je maja povečalo za 1 %, medtem ko je število prenočitev tujih gostov upadlo za 5 %. Je pa naraslo število prihodov tujih turistov, in sicer za 3 %.

Vir: visitljubljana.com

Vir: visitljubljana.com

V mesecu maju so tuji turisti ustvarili 65 % prenočitev. Prevladovali so Avstrijci (16 %), Italijani (14 %) in Nemci (12 %).  V primerjavi z lanskim majem se je najbolj povečalo število prenočitev, ki so jih ustvarili italijanski turisti, in sicer za 29 %. Manj prenočitev pa so ustvarili nemški turisti, in sicer za 30 %, turisti iz Ruske federacije za 17 %, turisti iz Združenega kraljestva pa za 11 %.

Turisti so se največkrat odločili za prenočitve v zdraviliških občinah. Tovrstne prenočitve predstavljajo 31 % vseh turističnih prenočitev. 22 % predstavljajo prenočitve v obmorskih občinah, 19 % prenočitve v gorskih občinah, medtem ko je bilo v Ljubljani 13 % vseh prenočitev. V primerjavi z lanskim majem je število prenočitev v vseh turističnih občinah upadlo, povečal se je le delež prenočitev v Ljubljani.

67 % prenočitev je bilo zabeleženih v hotelih, medtem ko prenočitve v kampih predstavljajo 11 %, v apartmajskih in počitniških naseljih 5 %, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah pa 3 %.

Če primerjamo prvih pet mesecev letošnjega leta z istim obdobjem leta 2013 pa je opazen porast prihodov turistov za 3 %. Število prenočitev v tem obdobju pa je približno toliko kot lani.

Vir: Statistični urad RS