| Avtor:

Uspešno zaključen projekt PRO-E-BIKE

S seminarjem o možnostih koriščenja e-koles in e-skuterjev za dostavo blaga uspešno zaključili projekt PRO-E-BIKE

Seminar o možnostih koriščenja e-koles in e-skuterjev za dostavo blaga in opravljanje manjših vsakodnevnih poslovnih storitev v mestnih središčih

Kot zaključni dogodek v okviru projekta PRO-E-BIKE organizira Razvojna agencija Sinergija v sodelovanju s Pošto Slovenije Seminar o možnostih koriščenja električnih koles za dostavo blaga, ki je potekal v četrtek, 24. marca 2016 v prostorih Poštno-logističnega centra v Maribora, na Zagrebški 106.

Na seminarju je bilo predstavljeno v okviru projekta PRO-E-BIKE razvito Simulacijsko orodje ter ključni rezultati projekta, z namenom, da bi podjetjem in mestom na enostaven in razumljiv način demonstrirali, da dostava z električnimi kolesi pozitivno vpliva na zmanjšanje emisij in boljšo kakovost zraka, hkrati pa je tudi ekonomsko upravičena. Seminarja se je udeležilo 32 udeležencev. Vsakega udeleženca seminarja smo ob registraciji obdarili z PRO-E-BIKE informacijskim paketom, v katerem je bila zloženka projekta PRO-E-BIKE, tiskana verzija Informacijskega orodja, USB ključ PRO-E-BIKE z naloženim Simulacijsko orodjem.

Seminar je bil v prvi vrsti namenjen potencialnim poslovnim koristnikom električnih koles in lokalnim, regionalnim in nacionalnim odločevalcem, ki vsakodnevno sodelujejo pri sprejemanju politik na različnih nivojih odločanja, da so spoznali pomen dostave z električnimi kolesi pri razvoju trajnostne mobilnosti v mestih. Poleg zgoraj navedenih ciljnih skupin je seminar namenjen tudi vsem drugim, ki jih obravnavana tema zanima. Projekt se je izkazal za zelo uspešnega, odzivi vključenih lokalnih oblasti, deležnikov, podjetij ter drugih zainteresiranih posameznikov so pozitivni, rezultati zanimivi in uporabni.

USPEŠNO ZAKLJUČEN PROJEKT PRO-E-BIKE

Rezultati projekta PRO-E-BIKE presegli pričakovanja

Projekt PRO-E-BIKE spodbuja promocijo električnih koles in električnih skuterjev za dostavo blaga in potnikov med zasebnimi in javnimi organi v evropskih mestih. Razvojna agencija Sinergija sodeluje v projektu kot edini slovenski partner izmed 10 projektnih partnerjev iz držav Španije, Italije, Nizozemske, Švedske, Belgije, Portugalske, Hrvaške in Slovenije.  Projekt je sofinanciran s strani evropskega programa Inteligentna energija Evrope. Začel se je aprila 2013 in traja do 31. marca 2016.

V okviru projekta so bili v preteklih mesecih v 40 različnih pilotnih podjetjih iz 7 držav članic, preizkušeni različni tipi in modeli električnih koles in skuterjev. Namen projekta je bil preveriti in dokazati ali lahko vključena, med seboj različna si pilotna podjetja, uspešno uporabljajo e-kolesa, e-tovorna kolesa in e-skuterje, za namene dostave ter identificirati odločilne dejavnike, ki bodo prihodnjim uporabnikom v pomoč pri odločanju za povečano uporabo različnih e-koles in e-skuterjev.

V gosto poseljenih  urbanih območjih, kjer je večina dostavnih poti kratkih, se je uporaba  električnih koles izkazala za zelo učinkovito. Izvedba pilotov (pilotnih testiranj v različnih podjetjih) je pokazala, da so e-kolesa, v primerjavi z motornimi alternativami priljubljena, učinkovita, zanesljiva in stroškovno ugodnejša, saj prihranijo denar. Zanimiv in pomemben je predvsem podatek, da večina pilotnih podjetij tudi po zaključku pilotov nadaljuje z uporabo e-koles. Nekatera podjetja so po zaključku pilotov začela tudi dejansko investirati v nakup e-koles. Od začetnih 79 različnih e-koles, ki so bili uporabljeni v okviru projekta, se je število e-koles v uporabi sedaj povečalo na 267

Da bi lahko menedžerje v podjetjih in predstavniki lokalnih oblasti sami preverili in izračunali ali bodo e-kolesa učinkovita in zanesljiva v svojih logističnih verigah, so partnerji v okviru projekta razvili Simulacijsko orodje in informacijsko orodje. Simulacijsko orodje je kalkulator stroškov, ki omogoča potencialnim uporabnikom primerjavo stroškov in vplivov na okolje med dostavnimi vozili na konvencionalna goriva in električnimi kolesi., uporabnikom pa hkrati omogoča tudi analiziranje morebitnih koristi v smislu stroškov od nakupa, registracije, davkov in zavarovalne pristojbine, goriva, stroškov vzdrževanja in drugih stroškov. Razvito PRO-E-BIKE simulacijsko orodje predstavlja dragoceno podporo za premišljeno načrtovanje in lažje sprejemanje odločitev o uvajanju e-koles v razvoju kolesarske logistike. Simulacijsko orodje je na voljo na povezavi: http://www.pro-e-bike.org/publications2 .

Projekt PRO-E-BIKE je pokazal, da je kolesarska logistika sestavni del mobilnosti v mestih in da bi morala avtomatsko biti sestavni element politik in strategij, ne le za področje mobilnosti, ampak tudi za urbano načrtovanje, področje energetike in okolja. Potencial za kolesarsko logistiko je pomemben, in s projektom PRO-E-BIKE smo dokazali, da je lahko tudi uspešno izkoriščen. S podporo večji uporabi električnih koles lahko mesta prispevajo k čistejšemu okolju in boljši kakovosti življenja za svoje prebivalce, hkrati pa prispevajo k lokalnim, nacionalnim in evropskim ciljem.

Glavni rezultati projekta:

  • različne vrste in tipe e-koles; e-tovornih kolesa in e-skuterjev smo testirali v 40 podjetjih v 7 državah Evropske unije;
  • običajna vozila na pogon so znotraj ciljnih skupin po testiranju v 28 primerih nadomestili z e-kolesi;
  • okrepljeno zaupanje v tehnologijo je med uporabniki sprožilo in/ali povzročilo nove investicije in povečano uporabo električnih koles in električnih skuterjev;
  • težave s tehnologijo so bile identificirane in sporočene proizvajalcem z namenom da napake odpravijo in stanje izboljšajo;
  • merljivi učinki zmanjšanja emisij CO2 in prihranki v podjetjih so bili dokazani s simulacijskim orodjem;
  • izkušnje in naučene lekcije so bile implementirane med deležnike na nacionalni in evropski ravni preko srečanj, delavnic, konferenc, in drugih dogodkov;
  • pilotna mesta so bila seznanjena z dobavo električnih koles;
  • politike za povečano uporabo e-koles so bile promovirane v izdelanih Akcijskih načrtih in na organiziranih Info dnevih v pilotnih mestih;
  • vzpostavljeno je bilo sodelovanje z drugimi podobnimi EU projekti.

Prispevek in foto: Razvojna agencija Sinergija