| Avtor:

Uveljavljanje subvencij za malice, kosila, prevoz in vrtec

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo nekaj informacij o postopku za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kamor spadajo subvencije malice, kosila, prevoza in vrtca. Z Zakonom o uravnoteženju javnih financ je ukinjena pravica do splošne subvencije malice kot samostojne pravice. Po novem so do splošne subvencije upravičeni učenci in dijaki, ki so upravičeni tudi do dodatne subvencije. Dodatna subvencija pa pripada tistim, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 42 odstotkov neto povprečne plače.

Ministrstvo je na svoji spletni strani opozorilo tudi na to, da je s sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ  prišlo tudi do dopolnitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ta določa, da se lahko upravičenec odpove pravici do javnih sredstev tudi po vročitvi odločbe, s katero mu je bila ta pravica priznana. Vendar potem v primeru odpovedi vlagatelj ne more uveljavljati iste pravice v obdobju, za katerega mu je bila priznana pravica in ki je zaradi odpovedi pravici razveljavljena.

To pomeni, da starši, ki bi izpisali otroka iz vrtca in ga v istem letu ponovno vpisali, ne bi bili več upravičeni do subvencije vrtca, kajti ta pravica je priznana za celotno leto.

Center za socialno delo Murska Sobota vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev sprejema od 20. junija naprej.

Vir: http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/6939/b68e4456764e009d62d5fcfaef48c9a2/