| Avtor:

V šolah več subvencioniranih malic

Ljubljana – Spremembe Zakona o šolski prehrani, ki jih je Državni zbor sprejel 28. decembra 2012, prinašajo več subvencij malic in kosil za učence in dijake. Po novem vlog za subvencijo prehrane ni potrebno vlagati, saj bodo odločbe izdajali centri za socialno delo po uradni dolžnosti.

Vir: zdravstvena.info

S 1. februarjem 2013 bo do subvencionirane malice v osnovni šoli po novem upravičenih okoli 50.000 učencev, do brezplačnega kosila pa okoli 12.000 učencev. Subvencije malice v srednji šoli pa bo na novo pridobilo 20.000 dijakov več kot sedaj. V osnovnih šolah bo tako skupaj nekaj več kot 80.000 upravičencev za subvencije malice in skoraj 15.000 upravičencev za subvencije kosila. V srednjih šolah pa naj bi bilo skupaj 35.000 dijakov upravičenih do subvencij.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve tudi obvešča, da vlaganje vloge za subvencijo prehrane za tiste, ki imajo veljavno odločno o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ni potrebno. Odločbe o subvenciji prehrane bodo namreč izdajali centri za socialno delo po uradni dolžnosti, in sicer v zadnjem tednu januarja.

Pravico za subvencijo malice za učence bodo dobili tisti, pri katerih dohodki staršev ne presegajo 53 % neto povprečne plače na osebo oziroma 64 % za subvencijo malice pri dijakih. Do subvencije kosila pa bodo upravičeni učenci, pri katerih mesečni dohodek na osebo v družini ne presega 18 % neto povprečne plače.