| Avtor:

Več otrok upravičenih do brezplačnih kosil

S 1. februarjem 2017 so v veljavo stopile spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Novela zakona sedaj tudi otrokom iz drugega in tretjega dohodkovnega razreda omogoča upravičenost do brezplačnega kosila v šolah.

Vir: domidej.si

Vir: domidej.si

Prejšnji zakon je brezplačno kosilo omogočal le otrokom iz prvega dohodkovnega razreda. V ta razred so bili uvrščeni otroci iz družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ni presegal 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Drugi dohodkovni razred je bil upravičen do 70 % subvencije kosila, tretji pa do 40 % subvencije. Sedaj pa so subvencije kosil na voljo tudi otrokom, ki prihajajo iz družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36 % neto povprečne plače.

Centri za socialno delo od 1. februarja naprej sprejemalo vloge za subvencionirano kosilo, pravica pa bo priznana z dnem, ko centri prejmejo vlogo. Tisti, ki so do subvencije kosila že bili upravičeni, pa jim nove vloge ni treba vložiti. S spremembo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev bo brezplačno kosilo prejemalo okrog 45.000 otrok, prej pa jih je bilo do subvencije upravičenih slabih 18.000.