| Avtor:

Visok znesek iz evropskih sredstev za modernizacijo slovenskega železniškega prometa

LJUBLJANA – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je dobilo sklep od evropske komisije o sofinanciranju v projektu uvedbe digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju.

Vir: www.vlaki.info

Vrednost projekta modernizacije slovenskega železniškega omrežja znaša 149,5 milijona evrov, iz Kohezijskega sklada pa bodo za sofinanciranje projekta namenili 99,9 milijona evrov. S projektom želijo vzpostaviti digitalni radijski komunikacijski sistem na celotnem slovenskem javnem železniškem omrežju, v ta namen bo zgrajeno železniško radijsko omrežje v skupni dolžini 960 kilometrov. Naložba poleg tega obsega tudi gradnjo kabelskih tras in kabelskih povezav, vključena so tudi gradbena dela. Projektu primerno pa bodo postavili tudi več kot 250 baznih postaj oziroma stolpov GSM-R. Na ta način bo vzpostavljen tudi centralni nadzorni sistem in upravljavski center za novo omrežje. Sprva bodo sistem začeli uvajati na glavnih progah, kasneje še na regionalnih, za upravljanje in vzdrževanje omrežja pa bodo primerno usposobili tudi osebje.

Projekt modernizacije slovenskega železniškega omrežja je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, v skupni vrednosti 1,57 milijarde evrov. Ta program sredstva v prvi vrsti namenja posodobitvi ali novogradnji infrastrukture s področja okolja in prometa.

Za izvajanje projekta uvedbe digitalnega radijskega sistema je v Sloveniji pristojno Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo