| Avtor:

Voda kot priložnost za trajnostni razvoj in mednarodno sodelovanje Slovenije

Ljubljana – Včeraj, 25. marca 2013, so ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ministrstvo za zunanje zadeve in Gospodarska zbornica Slovenije skupaj organizirali posvet: Voda kot priložnost za trajnostni razvoj in mednarodno sodelovanje Slovenije. Udeleženci so razpravljali o pomenu sodelovanja pri opravljanju voda tako na nacionalni, kot tudi  evropski in mednarodni, o izkušnjah naše države in razvojnem vidiku opravljanja z vodami v Sloveniji.

Posveta so se med drugim udeležili tudi predsednik države Borut Pahor, evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik in ministra za kmetijstvo in okolje  mag. Dejan Židan, ter zunanje zadeve Karl Erjavec. Uvodni govor je pripadel prav slednjemu, ki je povedal, da je voda čedalje bolj aktualna tema tudi v zunanji politiki. Meni tudi, da ima Slovenija bogate naravne vire in dobra izhodišča za krepitev mednarodnega sodelovanja, saj je aktivna tudi v Odprti delovni skupini za oblikovanje Ciljev trajnostnega razvoja, ki poteka v okviru OZN, v New Yorku.

Predsednik republike Borut Pahor postavlja vodo v središče konceptualnega razmisleka o razvoju Slovenije do leta 2030 in meni, da ima Slovenija s svojim naravnim bogastvom vse potrebno za razvoj in prehod v ustvarjalno, zadovoljno ter inovativno družbo.

Evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik je predstavil globalne izzive in ključne pobude Evropske komisije na področju voda. Izpostavil je, da dialog o trajnostnem razvoju poteka na globalni ravni, v katerem sodeluje tudi Slovenija, ter resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov, ki je pravico do pitne vode uvrstila med temeljne človekove pravice.

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan pa je opozoril, da je prioriteta razvijanje socialnega oziroma odgovornega podjetništva, ki je po njegovem mnenju tudi priložnost za povečanje zaposlovanja.

Sodelujoči na razpravi so se strinjali, da je prehod v zeleno gospodarstvo neizogiben. Ta proces mora biti inovativen in z učinkovito rabo virov izboljševati produktivnost dela. Spremeniti moramo odnos do virov in z njimi ravnati pametno. Zavzeli pa so se tudi za oblikovanje slovenskega vodnega partnerstva.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Prispevek: Anja Vlaj