| Avtor:

Vremenske in talne razmere na Goričkem v drugi dekadi junija

Vir: slometeo.net

V drugi dekadi junija smo prvič letos dočakali vročinski val s temperaturami do 35 °C. Zaradi močnega izhlapevanja in vročinskega stresa, so trpele rastline s plitvim koreninskim sistemom. V zgornjem delu tal je voda močno izhlapevala in prišla do nivoja težko dostopne vode za rastline. Rastline so doživele temperaturni šok zaradi izrazitega skoka temperature zraka po dolgotrajnem obdobju zmernih temperatur zraka. Vodna bilanca je bila negativna s precej velikim primanjkljajem, običajnim za drugo dekado junija.

Pred začetkom vročinskega vala smo na Goričkem dočakali okrog 10 mm padavin. V času vročinskega vala so bile temperature višje za 5 °C v primerjavi z dolgoletnim povprečjem. Povprečna dekadna temperatura je bila 23 °C. Sončnega obsevanja je bilo 40 % nad povprečjem. Padavin je bilo za 10 % več od povprečja. V povprečju je izhlapelo okrog 5,5 mm vode na dan, skupaj 50 mm na dekado, zaradi česar je bila vodna bilanca povsod negativna. V povprečju je primanjkovalo okrog 40 mm vode. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bila vodna bilanca večja. Primanjkljaj je znašal okrog 50 mm.

Vir: omorika.si

Po skoraj mesecu dni prehladnih temperatur, je nastopilo obdobje vročega, poletnega vremena. Ob koncu dekade je zacvetela lipa, ki po fenološkem koledarju naznani nastop zgodnjega poletja. Sušenje krme je bilo hitro zaradi močnega izhlapevanja, kar pa je škodilo travni ruši, ki se je zaradi močnega sonca precej ožgala. Ječmen je skoraj zrel in ob primernem vremenu se bo lahko začela žetev. Pšenica prehaja v mlečno zrelost. Površinski sloj tal je bil močno izsušen. Zelenjadnicam je bilo potrebno dodajati vodo. Plodovke in koruza je pospešeno rasla, vendar manj od pričakovanj, saj so rastline doživele vročinski stres, saj so se temperature dvignile nenadoma in nepričakovano.

Zadnja dekada junija se je začela z vrhuncem vročinskega vala in z ohladitvijo, ki so jo prinesle padavine. Temperature zraka se do konca junija verjetno več ne bodo dvignile čez 25 °C, bo pa spremenljivo vreme z občasnimi plohami.

Prispevek: Robi Gjergjek