| Avtor:

Vremenske in talne razmere na Goričkem v prvi dekadi junija

Prva dekada junija je bila izredno hladna za ta čas, kar se je najbolje poznalo na plodovkah (paradižnik, paprika, buče) in koruzi. Navedene toploljubne rastline so zaostale v razvoju, vendar je za pričakovati, da bodo hitro nadoknadile rast, saj je napoved za drugo dekado toplo in sončno vreme.

Foto: R. G.

Predvsem na vzhodnem Goričkem vreme ni bilo primerno za sušenje, saj so se pojavljale plohe in nevihte. Nekoliko lepše vreme so imeli v Ledavski dolini, kjer je bilo ugodno za sušenje sena ob koncu dekade. Trave so že stare, ponekod polegle in slabše kakovosti za krmo. Vremenske razmere so bile idealne za razvoj bolezni in škodljivcev.

V prvi polovici dekade je bilo spremenljivo vreme s posameznimi plohami. Padlo je približno 15 mm dežja na kvadratni meter, kar je nekje 60 % dolgoletnega povprečja. V prvi polovici so prevladovale zelo nizke temperature v primerjavi z dolgoletnim povprečjem, ki pa so se proti koncu dekade dvignile nad povprečje. Povprečna temperatura je znašala okrog 16 °C, kar je za dobro stopinjo manj od dolgoletnega povprečja. Ponavadi je v prvi dekadi junija tudi več sonca, kot ga je bilo letos. Na Goričkem je bilo sonca za 50% manj kot v dolgoletnem povprečju. Sijalo je približno 40 ur.

Iz tal je izhlapelo okrog 3,5 mm vode. Skupna količina izhlapele vode je znašala okrog 30 mm/m2.

Vodna bilanca na Goričkem je bila v negativnem stanju, vendar precej blizu uravnoteženemu stanju. Primanjkljaj je znašal okrog 5 mm. Običajno se v tem času na Goričkem že beleži primanjkljaj vode, ponekod tudi suša.

Foto: R. G.

Pšenica prehaja iz cvetenja v nalivanje zrnja. Nizke temperature v začetku dekade niso bile primerne za dozorevanje ječmena, ki prehaja v voščeno zrelost. Temperature so bile dosti bolj ugodne ob koncu dekade. Prenizke temperature pa so na splošno pustile plodovkam, da so skoraj obmirovale. Razočarale nas bodo verjetno plodovke, ki rabijo največ toplote (lubenice, melone). Tudi koruza ni v najboljši kondiciji. V normalnih razmerah bi bila visoka okrog 30 cm, sedaj pa je bila okrog 20 cm. Napoveduje se lepo, toplo vreme, kar pomeni, da ob dobri založenosti hranil in vode v tleh, koruza hitro nadomesti zaostalo rast. Ob koncu dekade je ponekod že začela cveteti lipa. Zgodnje sorte češenj so že zrele.

V letošnjem letu še nismo beležili temperature nad 30 °C. Običajno se v prvi dekadi že povzpne nad 30 °C, letos pa je komaj dosegla 25 °C. V drugi dekadi se pričakuje vročinski val. Temperature pa bodo ob sončnem vremenu zagotovo presegle 30 °C. Čas bo primeren za sušenje krme, saj ploh ali pa neviht ni na vidiku.

Prispevek: Robi Gjergjek