| Avtor:

Vremenske in talne razmere na Goričkem v zadnji dekadi junija

V začetku dekade je bil vrhunec vročinskega vala, ko so se temperature zraka povzpele tudi do 35 °C. V sredini dekade je prišla ohladitev s padavinami.

Vir: flickriver.com

Vir: flickriver.com

Ob koncu junija pa so prevladovale, za ta letni čas, prenizke temperature. Zaradi njih se ni nihče odločal za žetev ječmena, saj ni bilo dovolj vročine, da bi se zrnje dovolj osušilo. Zorenje pšenice je bilo moteno. Zaradi nekoliko mokrega vremena in idealnih temperatur za razvoj rastlinskih bolezni, so se marsikje pojavile bolezni vinske trte, sadnega drevja in zelenjadnic.

Vročinski val je trajal od 15. do 22. junija. Po ohladitvi in padavinah pa so temperature zraka komajda presegle 20 °C. Minimalne temperature so se kakšen dan spustile tudi pod 10 °C, kar ni bilo idealno za razvoj plodovk. Povprečna dekadna temperatura je bila okrog 18 °C, kar je malo pod dolgoletnim povprečjem. Padlo je okrog 40 mm dežja, kar je skoraj 20 % nad dolgoletnim povprečjem. V povprečju je izhlapelo okrog 4 mm vode, v času vročinskega vala v začetku dekade, tudi do 6 mm. Vodna bilanca je bila uravnotežena, kar pomeni da je izhlapelo toliko vode, kot je je padlo. Izhlapelo je okrog 40 mm vode.

Rastline v času vročinskega vala so doživele močan vročinski šok. Najslabše je bilo na sveže pokošeni travni ruši. Sonce je povzročalo

Vir: commons.wikimedia.org

Vir: commons.wikimedia.org

ožige tudi na rastlinah. Po padavinah in nekoliko nižjih temperaturah za ta čas, so se pojavile različne plesni, saj so bili listi dodobra namočeni tudi z jutranjo roso. Pojavile so se fitoftora, peronospora in škrlupi. Izhlapevanje do konca dekade je bilo zmernejše, kljub vsemu pa se talni vodni rezervoar do konca junija izpraznil, predvsem na peščenih tleh. Koruza je dosegla višino okrog 80 cm. Žetev ječmena zaradi nizkih temperatur ob koncu dekade ni bila možna, moteno pa je tudi dozorevanje pšenice in drugih posevkov.

Začetek julija ni prinesel padavin, čeprav so bile pogoste po Sloveniji in v sosednjih deželah. Obstaja pa vseeno možnost da se bo v prvi dekadi julija pojavila kakšna nevihta. Vročinskega vala zaenkrat še ni za pričakovati. Pozornost treba usmeriti v zaščito rastlin, saj bodo ob jutranji rosi in možnih nevihtah idealne razmere za pojav bolezni. Razmere so trenutno idealne za žetev ječmena.

Prispevek: Robi Gjergjek