| Avtor:

Vremenske in talne razmere ter stanje rastlin v februarju

Snežna odeja je na Goričkem vztrajala celotni mesec. Ponekod je bila debela tudi do 30 centimetrov. Padavin je bilo obilo. Padlo je do 130 mm/m2 snega in ob koncu meseca dežja.

Plaz Največ padavin je bilo v zadnji dekadi meseca. Takrat je zaradi obilnega dežja in taljenja snega poplavil marsikateri potok. Poplavljali sta Ledava in Velika Krka v območju vsakoletnih poplav. Več preglavic zaradi razmočenega terena povzročajo plazovi po različnih krajih na Goričkem. Ker je zemlja močno napita, so dela na njivah nemogoča. Onemogočeno je tudi delo v vinogradih in sadovnjakih, kjer bi se le ta že zdavnaj morala začeti.

Padavine v februarju so bile v obliki snega, le ob koncu meseca je sneg prešel v dež. Povprečne temperature zraka so se gibale okrog 0 °C in so bile nižje od dolgoletnega povprečja za približno eno stopinjo.

Bilanca vode je v februarju bila pozitivna, saj so padavine za več kot desetkrat presegle količino izhlapele vode. Snežna odeja je prekrivala kmetijske površine celotni mesec, vendar so bila tla le redko zamrznjena. Na slabših strukturnih tleh so lahko zaradi namočenosti zemlje in zastajanja vode na površini tal, nekateri ozimni posevki utrpeli poškodbe. Med temi bi lahko bila oljna ogrščica, drugače pa bodo rastline z vegetacijo začele kasneje kot so prejšnje leto.

Ledava poplavljaTemperature tal so se do 30 cm gibale okrog 0 °C ali malo nad njo. Pri tej globini je bila temperatura že 2 °C, medtem ko se je globlje samo še povečevala in pri 100 cm že imela 4 °C. Površinski sloj tal je delno zamrzoval le na začetku druge dekade meseca.

Za letošnjo zimo lahko povemo, da je pravo nasprotje od lanske. Medtem ko smo lani takšnega časa že bili priča spomladanski suši, se letos kmetje bojijo zastajanja vode na njivskih površinah in kasnejšega obdelovanja tal. Snežna odeja se bo v zatišnih legah obdržala vse do druge dekade marca.

Kot lahko vidimo, je pomlad pred vrati. Kmalu bodo zacveteli prvi znanilci tega letnega časa. Občudovali bomo lahko cvetove zvončkov, marjetic, trobentic, vijolic … Vendar ne pozabimo; pred vrati je tudi ogromno dela, ki ga bo treba narediti, saj nam je obilica padavin marsikatero delo prestavila za nekaj tednov.

Prispevek: Robi Gjergjek