| Avtor:

Za socialnovarstvene programe 11,4 milijonov evrov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je končalo javni razpis za socialnovarstvene programe za leto 2013. Letos je na novo vključenih 24 večletnih programov, ki imajo zagotovljeno petletno sofinanciranje, in pa 36 enoletnih programov.

Vir: bibaleze.si

V letu 2013 pa se bo skupaj izvajalo 134 različnih programov, za katere bo ministrstvo namenilo okrog 11,4 milijone evrov, od tega bo 9,9 milijonov evrov namenjenih za izvajanje večletnih programov. Sredstva bodo namenjena za stroške dela zaposlenih v programu ter za materialne stroške, ki so povezani z delovanjem programa, prav tako pa tudi za stroške, povezane z delom prostovoljcev.

Področja delovanja

Programi se bodo izvajali na različnih lokacijah in na različnih področjih. In sicer bodo to programi telefonskega svetovanja osebam v stiski, programi namenjeni Romom, programi medgeneracijskega sodelovanja in pomoči starejšim, programi na področju preprečevanja nasilja, na področju duševnega zdravja, programi na področju invalidov in pa drugi programi, ki bodo namenjeni ljudem v stiski.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti