| Avtor:

Za varovanje okolja 6,1 milijona evrov

Dva slovenska projekta sta s strani Evropske komisije dobila odobreno financiranje v okviru LIFE+, finančnega instrumenta za okolje Evropske unije. Prvi je projekt Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter se imenuje »SI Natura 2000 Upravljanje«. Drugi pa je projekt Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije »LIVEDRAVA«. Skupna vrednost obeh projektov znaša 6,1 milijona evrov.

Projekt »SI Natura 2000 Upravljanje« se bo odvijal med 20. avgustom 2012 in 30. marcem 2015. Glavni cilj omenjenega projekta je priprava in sprejem novega Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014-2020. Potem pa so tu še analiza trenutnega stanja ohranjenih vrst in habitatnih tipov, vključevanje deležnikov v neposredno upravljanje Nature 2000, zviševanje razumevanja za Naturo in izkoriščanje priložnosti trajnega razvoja.

Projekt LIVEDRAVA  bo potekal med 1. septembrom 2012 in 31. decembrom 2017. Odvijal  se bo na območju reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi. Med pomembnejše cilje tega projekta spadajo ponovna vzpostavitev mokrišč v vlogi pomembnega gnezdišča vodnih ptic, renaturacija treh zasutih rečnih rokavov, izdelava gnezditvenega otoka za navadne čigre.

VIR: http://www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5880/