| Avtor:

Začelo se je spravilo žit

Letošnja zima je bila zelo dolga, spomladi pa je sledila obilica dežja. Zaradi mokre spomladi je letošnji pridelek ječmena manjši. Posledice pozne mokre pomladi so opazne, saj je v primerjavi z lanskim letom klasje manjše, zrnje pa bolj drobno.zacelo-se-je-spravilo-zit-18

Kombajni na Goričkem že brnijo, žetev ječmena pa se je začela. Pomembno je, da žita dosežejo tehnološko zrelost in optimalno vsebnost vlage.

Eden izmed kmetijskih pridelovalcev v Bodoncih je povedal, da je bil lani na enaki površini večji pridelek kot letos. Letos je na površini enega hektarja požel 4,2 toni ječmena, lani pa kar šest ton.

Pridelava in odkup pšeniceFranc Küčan, predsednik komisije za odkup in prodajo žit v Sloveniji in podpredsednik sindikata kmetov, je za Kmečki glas povedal, da je bilo ob zadnji lanski žetvi v Sloveniji pridelanega okoli 150 tisoč ton zlatega zrnja, kar je precej več kakor leto pred tem. V primerjavi z letom 2011 je bilo lani (ko so bile zaradi moče izrazito neugodne razmere za setev) požetih za kar 25,5 % več površin pšenice (36.721 ha). Vseh žit, merjeno v hektarjih, je bilo lani za 18,8 % več (59.624 ha). Od tega je bilo okoli 92 tisoč ton odkupljenih s strani domačih organizatorjev odkupa, nekaj tisoč ton pa je bilo direktno s polj prodanih tujcem.

Vir: Surs, KIS

Vir: Surs, KIS

Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je Slovenija v obdobju od leta 2006 do 2010 v obliki zrnja, moke in predelanih proizvodov letno uvozila 484 tisoč ton žita, od tega med 71 % in 81 % v obliki zrnja. V letu 2011 je bilo uvoženo 509 tisoč ton žita, od tega 225 tisoč ton pšenice, 210 tisoč ton koruze in 59 tisoč ton ječmena. Uvoz žita se je v letu 2011 v primerjavi s predhodnim letom povečal za 19 % in je bil po obsegu 5 % nad povprečjem zadnjih petih let. Izvoz žita je v primerjavi z uvozom majhen, vendar se v zadnjih letih povečuje in je v petletnem obdobju 2006–2010 v povprečju obsegal 81 tisoč ton.

Odkupna cena

Odkupne cene se gibljejo na nivoju lanskih, pri nekaterih žitaricah še nižje, kar je za kmete neugodno.

IZHODIŠČNA CENA  (Vir: Kmečki glas)

Izhodiščna cena za oblikovanje letošnje pšenice naj bi bila odkupna cena iz leta 2011 (185 €/t z znanimi dodatki po lestvici:

A-razred: C + 40 €,

B1-razred: C + 25 €

B2-razred: C + 10 €

Dejanska odkupna cena za tono pšenice, letine 2011, je bila:

225 € za pšenico A-kakovostnega razreda

207,5 € za pšenico B1-razreda

195 € za B2-razred

od 160 do 175 € za krmno pšenico C-razreda

Lanske odkupne cene pa so bile:

205 do 210 €/t za A-razred

185 do 195 €/t za B1-razred

170 do 180 €/t za B2-razred

160 do 170 €/t za C-razred

Po izračunu Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS) je bila lanska lastna cena pšenice ob 5,3-tonskem hektarskem donosu 186 €/t, leta 2011 pa 171 €/t.

Foto: V. V., M. M.

no images were found