| Avtor:

Zadovoljstvo z življenjem v Sloveniji boljše kot prejšnja leta

V letu 2015 se je materialni položaj slovenskih gospodinjstev v primerjavi s prejšnjimi leti nekoliko izboljšal. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da se je stopnja resne materialne prikrajšanosti lansko leto z 6, 6 % znižala na 5, 8 %.

3 (Custom)Ta podatek pomeni, da je leta 2015 okrog 117. 000 oseb živelo v gospodinjstvih, ki so bila zaradi omejenih finančnih virov prikrajšana za vsaj štiri od devetih elementov, ki vplivajo na izračun materialne prikrajšanosti. Ti elementi so redno plačilo najemnine ali hipoteke, stanovanjskih stroškov, odplačevanje kreditov; potem primerno ogrevano stanovanje; poravnava nepričakovanih izdatkov; pa mesni ali enakovreden vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan; enotedenske letne počitnice za vse člane gospodinjstva; osebni avtomobil; pralni stroj; barvni televizor in telefon. Do spremembe resne materialne prikrajšanosti je prišlo zato, ker bi več oseb kot leta 2014 lahko plačalo nepričakovane izdatke iz lastnih sredstev, poleg tega pa bi si lahko privoščili tudi letne počitnice.

Rezultati, ki so bili pridobljeni z anketo, kažejo tudi, da si petina oseb ne more privoščiti plačljivih prostočasnih dejavnosti. Sem uvrščamo tako rekreacijo kot obisk kinodvoran ter podobnih aktivnosti. 86 % oseb pa se je vsaj enkrat mesečno družilo s sorodniki ali prijatelji ob pijači ali na kosilu.

Slovenci kar zadovoljni z življenjem

2 (Custom)Osebe, ki so sodelovale v anketi, so splošno zadovoljstvo s svojim življenjem ocenili v povprečju z oceno 7,1. Lestvica pa ima sicer deset stopenj, od 1 do 10. Zadovoljstvo z življenjem je 67 % ljudi ocenilo z ocenami od 7 do 10.

Še vedno pa v Sloveniji 31 % gospodinjstev s svojimi dohodki težko ali zelo težko preživi mesec. V primerjavi z letom 2014 se je to področje izboljšalo le za odstotno točko. Le 12 % gospodinjstev pa mesec preživi brez težav. Leta 2015 bi nepričakovane izdatke v višini 600 evrov iz lastnih sredstev lahko poravnalo 53 % gospodinjstev, kar predstavlja dve odstotni točki več kot v letu 2014.

Stanovanjski stroški veliko breme za gospodinjstva

Za 33 % gospodinjstev so bili stanovanjski stroški v letu 2015 veliko breme, za 53 % srednje veliko breme, 14 % gospodinjstev pa s stanovanjskimi stroški ni imelo bremena. Sicer pa je zaradi finančne stiske 16 % gospodinjstev najmanj enkrat v zadnjih dvanajstih mesecih zamudilo s plačilom stanovanjskih stroškov. S plačilom hipoteke je najmanj enkrat zamudilo 13 % gospodinjstev, s plačilom najemnine pa 25 % gospodinjstev.

Vir: Statistični urad RS