| Avtor:

Zaključna konferenca projekta Mental Health

TEŠANOVCI — 6. septembra je  Občina Moravske Toplice kot vodilni partner projekta Ohranjanje duševnega zdravja/Mental Health (v sklopu Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007–2013) v Turistično-destinacijskem centru Oaza zdravja v Tešanovcih priredila zaključno multimedijsko konferenco in praktično delavnico sproščanja. Rdeča nit konference je ocena oziroma evalvacija uspešnosti projekta glede na dosežene rezultate in ponujeno vsebino.

Projekt Mental Health je namenjen preventivi in ohranjanju duševnega zdravja ter obravnavi  že  obstoječih  duševnih motenj pri različnih ciljnih skupinah v različnih življenjskih situacijah in v vseh starostnih obdobjih. Vključuje Pomursko regijo v Sloveniji in Železno Županijo na Madžarskem. Je rezultat sodelovanja štirih projektnih partnerjev na upravičenem območju sodelovanja. V vlogi vodilnega partnerja projekta je Občina Moravske Toplice. Kot partnerji so v projektu sodelovali še Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Občina Monošter in Center za socialno delo Monošter. Omenjeni so s projektom uspešno kandidirali na 1. javnem razpisu Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007–2013 in pridobili sredstva sofinanciranja v višini 542.218,31 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 63.790,39 EUR iz nacionalnih sredstev.

V sklopu projekta Mental Health je bilo izvedenih pet vsebinskih sklopov, in sicer od analize potreb populacije, informiranja in obveščanja do same izvedbe preventivnih storitev za deset ciljnih skupin. Storitve so potekale v obliki delavnic, izobraževanj ter individualnih in skupinskih terapij.

Kot posebej izpostavljena se je izkazala aktivna populacija (med 20. in 65. letom starosti), ki jo ogrožajo predvsem stresne, depresivne in tesnobne motnje.

Zaznati je negativne vplive trenutne gospodarske situacije, ki se kažejo v prekomerni zaskrbljenosti za prihodnost, kateri se pridružuje tudi negativna samopodoba, izogibanje socialnim stikom, negativizem… Omenjene situacije so bile poleg težav v družini ter stiskah ob nenadnih življenjskih okoliščinah najpogostejši vzrok za obisk strokovnjaka.

Zaskrbljujoče pa ni le duševno zdravje aktivne populacije, ampak je obremenjenost z neugodnimi dejavniki duševnega zdravja precejšnja tudi pri starejših nad 65 let in osnovnošolskih otrocih. Slednji so bili v okviru projekta najpogosteje obravnavani zaradi učnih težav in težav pri odraščanju.

Preventiva je vključevala tudi številna strokovna srečanja, izobraževanja ter delavnice s področja ohranjanja duševnega zdravja, ki so bila v sklopu projekta ponujena šolnikom, staršem, brezposelnim, otrokom, družinam, starejšim, iskalcem prve zaposlitve, žrtvam kaznivih dejanj, zdravstvenim delavcem, socialnim delavcem, podjetnikom, vodstvenim delavcem, različnim timom v podjetjih in tudi športnikom.

Odzivnost je bila velika. Največ povpraševanja je bilo predvsem na tematiko medsebojnih odnosov v službi, v zasebnem življenju, skrbi za duševno zdravje v odrasli dobi ter problematiki vzgoje otrok in nasploh družinski dinamiki, od katere je duševno zdravje precej odvisno.

Kar se tiče glavnega namena projekta, tj. izvajanje preventive, se je med izvajanjem le-te pojavila potreba tudi po kurativi oz. zdravljenju,  in to pri vseh starostnih skupinah.

Cilji projekta so bili v celoti  doseženi tako na slovenski kot tudi na madžarski strani, kar gre pripisati dobremu sodelovanju med projektnimi partnerji in strokovnjaki na upravičenem območju sodelovanja.

 Prispevek in fotografije: TIC Moravske Toplice

Prispevek v madžarščini.