| Avtor:

Zaposlitev prejemnikov socialne pomoči

Ljubljana – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je podaljšal rok za oddajo ponudb delodajalcev, ki bi zaposlili prejemnike denarne socialne pomoči. Delodajalci bi v teh primerih dobivali subvencijo, ki znaša 4.500 evrov za enoletno zaposlitev s polnim delovnim časom.  

Rok za oddajo ponudb je bil podaljšan do 30. junija 2013, in sicer zato, ker želijo s tem dodatno spodbuditi zaposlovanje in izboljšati zaposlitvene možnosti brezposelnih, ki prejemajo denarno socialno pomoč pri centru za socialno delo. V tem programu se lahko zaposlijo brezposelni, ki prejemajo socialno pomoč, in so bili zadnjih šest mesecev neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi. Prav tako pa tudi tisti, ki so starejši od 50 let, in tisti s končano ali nedokončano osnovno šolo. Delovno razmerje med delodajalcem in zaposlenim mora trajati najmanj eno leto, in sicer za polni oziroma krajši delovni čas. Delodajalec pa bo za zaposlitev s polnim delovnim časom prejel subvencijo v višini 4.500 evrov.

Pri tem morajo delodajalci prejemnikom denarne socialne pomoči zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja. Brezposelni pridobijo z vključitvijo v ta program redno zaposlitev za najmanj eno leto, znanje in delovne izkušnje, višjo socialno varnost, predvsem pa redno mesečno plačo in plačane prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

VIR: Zavod RS za zaposlovanje