| Avtor:

Zdravstvena reforma predstavljena javnosti

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je danes koaliciji in javnosti predstavila predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V predlogu je med drugim obvezno zdravstveno zavarovanje za vse osebe in ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

V obvezno zdravstveno zavarovanje bodo po zdravstveni reformi vključene vse osebe, tudi otroci. Ti bodo lahko zavarovani kot družinski člani in na podlagi samostojne podlage, ki zajema otroke, ki ne morejo biti zavarovani kot družinski člani. V prvem primeru bo zavarovanje otrok ostalo enako kot do sedaj. Če se bo otrok šolal, bo kot družinski član zavarovan do konca študijskega programa druge bolonjske stopnje ali programa enovitega bolonjskega študija, a le do dopolnjenega 26 leta starosti.

Vir: cakalnedobe.si

Vir: cakalnedobe.si

Obvezno zdravstveno nadomestilo

Drugi ključni del predlaganega zakona je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Namesto tega naj bi se uvedlo obvezno zdravstveno nadomestilo, osnova za odmero pa bodo bruto dohodki. V predlogu novega zakona je sedem dohodkovnih razredov, spodnja tabela pa prikazuje koliko bo znašalo obvezno zdravstveno nadomestilo za posamezni razred.

Dohodkovni razredi

Višina nadomestila (v evrih)

do minimalne plače

20

od minimalne do 75 % povprečne plače (PP)

25

od 75 % PP do 100 % PP

27

od 100 % PP do 200 % PP

29

od 200 % PP do 300 % PP

45

od 300 %  PP do 500 % PP

55

nad 500 % PP

75

Kot je še sporočila ministrica, je uvedba zakona predvidena v več korakih, in sicer predvidoma do leta 2022 (Vir: Ministrstvo za zdravje).