| Avtor:

Ženski pevski zbor Primož Trubar

Ženski pevski zbor Primož Trubar je v križevski cerkveni občini začel delovati leta 1993, in sicer pod vodstvom g. Jožeta Vukana. Kasneje sta zbor vodila g. Ladislav Györek in g. Jože Slaviček. Zadnjih deset let pa zbor vodi Aleksandra Benko, ki v njem poleg nekaterih ostalih članic prepeva že od samega začetka. Letos praznuje zbor že 20. obletnico delovanja.

Pevke želja po petju in druženju vodi na tedenske vaje, predvsem pred bližajočimi se prazniki. Nastopajo predvsem  v domači cerkvi ob večjih praznikih, na povabilo pa tudi na porokah, krstih, v drugih cerkvah in na občinski prireditvah. Za njimi so tako že številni nastopi, tudi takšni s televizijskim prenosom. Ob posebnih priložnostih so sodelovale tudi z drugimi pevskimi zasedbami.

Velikonočni koncert ob 20. obletnici delovanja ŽPZ Primož Trubar Križevci 31. marec 2013

Med Božjo službo so obiskovalci lahko prisluhnili pesmima NOČ SE ODMIKA IN ŽE SE DANI ter POGLEJTE DUŠE GROB ODPRT. V prvem delu koncerta so pevke zapele še dve velikonočni pesmi in sicer ZVONOVI RADOSTNO ZVONIJO ter ŽIVLJENJE NOVO SE BUDI, nato pa še HVALNICO POJEM BOGU, ki jo je napisal France Gačnik.

V naslednjem sklopu pesmi so zapele narodno pesem POMLAD, ki jo je za ženski zbor priredil Rado Simoniti, pesem skladatelja Gustava Ipavca VSE MINE ter vsem znano melodijo iz Verdijeve opere NABUCCO  – ZBOR SUŽNJEV.

Že od samega začetka pojejo pevke križevskega zbora troglasne pesmi, pa tudi štiriglasne, odvisno od zasedbe. Pri ženskem pevskem zboru ni nič nenavadnega, da se pogosto menja zasedba, saj so tu porodniške, otroci, študij in služba. Pogosto je potrebno tudi nekaj žrtvovanja, da lahko poleg vseh drugih obveznosti vadijo, vendar pa se je v teh letih med pevkami spletlo posebno prijateljstvo, ki temelji  na ljubezni do petja.

O ljubezni so pripovedovale tudi naslednje tri pesmi, ki so jih zapele, in sicer DAN LJUBEZNI zasedbe Pepel in kri, narodno V JESENSKI NOČI ter gorenjsko narodno PO JEZERU.

Zadnje tri pesmi so bile vsem znane sakralne oziroma cerkvene melodije, ki smo jih že mnogokrat slišali in tudi sami prepevali. Koncert so članice zbora Primož Trubar zaključile s pesmimi HVALI GOSPODA, SRCE S SRCEM in KAKO LEPO JE TAMKAJ.

ŽPZ Primož Trubar vabi k sodelovanju vse, ki imate veselje do petja, da se jim pridružite, saj so nove pevke vedno dobrodošle.

Prispevek: Aleksandra Benko

Foto: Sidika Šinkec