| Avtor:

Evropski dan jezikov

Praznik evropskih jezikov obeležujemo od leta 2001 naprej, in sicer vsako leto 26. septembra. Na evropski dan jezikov se opominja na jezikovno raznovrstnost in na pomen učenja tujih jezikov.

Vir: sl.wikipedia.org

Vir: sl.wikipedia.org

V Evropi je 24 uradnih jezikov Evropske unije, poleg tega pa še več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, ki jih pri sporazumevanju uporabljajo pripadniki avtohtonih evropskih skupnosti, pa tudi jezike priseljencev iz drugih držav in kontinentov. Leto 2001 je bilo razglašeno za evropsko leto jezikov in od takrat naprej vsako leto praznujemo tudi evropski dan jezikov. Evropsko leto jezikov je bilo obeleženo v 45 državah. Namen vsakoletnega evropskega dneva jezikov pa je opozoriti na pomen večjezičnosti v Evropi, ohraniti jezikovno ter kulturno raznolikost in pa spodbujati učenje jezikov.

Raznolikost slovenskega jezika

Če pogledamo samo na slovensko ozemlje, poleg uradnega in državnega jezika zasledimo še sedem narečnih skupin. To so panonska, štajerska, dolenjska, koroška, gorenjska, primorska in pa rovtarska. Znotraj narečnih skupin pa je 46 izoblikovanih narečij. Slovenščino je materni jezik  okrog 2,4 milijona ljudi, v Sloveniji jih od tega živi 1,85 milijona.

“Slovensko ozemlje je tudi najbolj kompleksno jezikovno stičišče v Evropi, saj se slovanski svet srečuje z romanskim, germanskim in ugrofinskim svetom”. (Vir: Vlada RS)