Impresum

 

Izdajatelj medija Gorički list, ki je objavljen na naslovu www.gorickilist.si, je

Kulturno-umetniško društvo Veseli godec
Mojstrska ulica 1
9000 Murska Sobota

Odgovorna urednica

Janja Vlaj
 
Novinarji
Damjana Nemeš
 
Zunanji sodelavci
Ines Baler