| Avtor:

Iščeta se upkaš in čuk

Stara domača imena ptic pogosto izražajo kakšno njihovo vedenjsko ali telesno lastnost. Rumeno pastirico, ki se na selitvi rada ustavi na pašnikih, so na primer včasih imenovali ovčarica. Smrdokavra je na Goričkem znana pod imenom upkaš oziroma upkač (slika 1), veliki skovik pa kot čuk (slika 2). Obe imeni izhajata iz njunega oglašanja: samec smrdokavre s posušenih vej vabi samico »up-up-up«, veliki skovik pa od konca aprila globoko v poletne noči prepeva svoj »tjü«.

Slika 1: Smrdokavra, ki ji na Goričkem pravijo upkaš ali upkač, se hrani z velikimi žuželkami, najpogosteje bramorji (foto: DOPPS).

Njuno prebivališče je mozaična kmetijska pokrajina – preplet travnikov, drevesnih mejic, visokodebelnih sadovnjakov, manjših njiv, neobdelanih površin, grmišč, kolovozov in kmečkih dvorišč. Gnezdita v drevesnih duplih, rada pa zasedeta tudi gnezdilnice. Zaradi sprememb v načinu kmetovanja in urejanja okolice domov sta na Goričkem postala redka – v 15 letih sta se njuni populaciji zmanjšali za kar 75%! Ker bi jima radi pomagali preživeti, nas zanima, kje gnezdijo, s čim se prehranjujejo in kaj jih ogroža. V ta namen smo nekaj parov že v letu 2012 spremljali s kamerami, nameščenimi ob gnezda (slika 3). Posnetki nam bodo skupaj z neposrednim opazovanjem prehranjujočih se smrdokaver oziroma radijsko telemetrijo skovikov povedali, ali imajo kakšno »najljubšo hrano« in kje jo najdejo. Naše dejavnosti potekajo v okviru projekta Upkač (OP SI-HU 2007-2013), ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Cilj projekta je varovanje, obnova in trajnostna raba visokodebelnih sadovnjakov na Goričkem.

Slika 2: Veliki skovik, na Goričkem znan pod imenom čuk, gnezdi v naravnih duplih in gnezdilnicah (foto: DOPPS).

Raziskovalno delo bomo nadaljevali tudi letos, pri čemer bi vas lepo prosili za pomoč. V letu 2012 smo namreč kar pet od skupaj osmih gnezd smrdokavre in velikega skovika našli s pomočjo domačinov, ki so nam prijazno sporočili podatke. Če ste kje na Goričkem slišali ali videli smrdokavro oziroma velikega skovika, če morda celo veste, kje gnezdita, bi bila naša terenska ekipa teh dragocenih informacij zelo vesela. Vaša opazovanja lahko sporočite naslednjima kontaktnima osebama:

Za pomoč se vam že vnaprej zahvaljujemo. Na nas se lahko obrnete tudi, če imate kakršnakoli vprašanja o pticah. Z veseljem vam bomo odgovorili!

Ekipa Upkač