| Avtor:

Izplačilo dodatkov za veliko družino v septembru

Izplačilo dodatka za veliko družino je letos predvideno 12. septembra. Udeleženci bodo pred tem po pošti prejeli odločbe. Znesek dodatka za veliko družino s tremi otroki znaša 393,46 evrov, za družino s štirimi otroki pa 479,83 evrov.

Vir: ringaraja.net

Vir: ringaraja.net

Zakon o uravnoteženju javnih financ, veljaven od 31. maja 2012, je za pridobitev pravice do dodatka za veliko družino določil dodaten pogoj. Ta pogoj je, da povprečni  mesečni dohodek na osebo ne presega 64 odstotkov neto povprečne plače skladno z določili Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se uporabljajo za odločanje o pravici do otroškega dodatka.

CSD bo o pravici odločil po uradni dolžnosti za vse družine, ki imajo tri ali več otrok (in seveda ne presegajo cenzusa), če vsaj en otrok v družini prejema otroški dodatek, torej je mlajši od 18 let. Po uradni dolžnosti bo CSD kasneje izdal tudi odločbo, če se bo do konca leta družini rodil tretji oziroma četrti otrok (in – kot je bilo rečeno – je vsaj en otrok upravičen do otroškega dodatka). Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti navajajo, da veliki večini (vsem naštetim) torej VLOG NI POTREBNO oddajati, kot rečeno bo dodatek izplačan po uradni dolžnosti. VLOGE ODDAJO samo tiste družine s tremi ali več otroki, v katerih so vsi otroci starejši od 18 let in se še redno šolajo. Te družine vlogo lahko oddajo na center za socialno delo do konca leta.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti