| Avtor:

Izvajanje izobraževanja odraslih v šolskem letu 2013/2014

Ljubljana – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v ponedeljek, 29. 7. 2013, objavilo podatke o izobraževalnih programih za odrasle in infrastrukturnih dejavnostih v podporo izobraževanja odraslih, ki jih načrtujejo organizacije za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2013/2014.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v naslednjem šolskem letu vsebujejo tudi predvideno število prostih vpisnih mest. Poleg  števila prostih vpisnih mest pa informacije obsegajo še: kdo so izvajalci javno veljavnih programov, ter tudi predvidene podatke o prvem in nadaljnjih vpisih v posamezen program in seznam nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) ter izvajalce postopkov NPK. Odrasli se tako lahko vpišejo v naslednje programe: program osnovne šole za odrasle, programe nižjega poklicnega izobraževanja, programe srednjega poklicnega izobraževanja, programe srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja, programe poklicno-tehniškega izobraževanja, gimnazijske programe, programe poklicnih tečajev, programe izpopolnjevanja in usposabljanja, posebne programe za odrasle (Usposabljanje za življenjsko uspešnost, računalniško opismenjevanje, jezikovi programi, projektno učenje za mlajše odrasle, idr.).

Odrasli pa lahko izkoristijo tudi dejavnosti v podporo izobraževanja odraslih, in sicer: središča za samostojno učenje, informacijsko in svetovalna središča za izobraževanje odraslih, borze znanja.

Vir: www.seps.si

Vir: www.seps.si

Vseh prostih mest za prvi vpis v javno veljavne programe je 48.713. Za vpis v osnovno šolo 1.592 ali 3 %, za srednješolske programe 20.820 ali 43 % in za posebne programe za odrasle 26.301 ali 54 %. Največ prostih mest (48 %) za prvi vpis načrtujejo ljudske univerze, srednje šole 36 %, zasebne in druge javne organizacije pa 16 %.

Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2013/2014 so dostopne na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Prispevek: Anja Vlaj